Giới Công Thương Việt Nam và lực đẩy từ cải cách hành chính - Phần 3: Kiến nghị chuyên gia

07:01 | 13/10/2017

Các chuyên gia giải đáp câu hỏi của độc giả Báo Công Thương về cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh của các Bộ ngành, nhưng phải trên cơ sở công khai, minh bạch.