Giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện

Bản in
Giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện

BHXH Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa ký hợp đồng về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích. Đây là giải pháp nhằm tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho các tổ chức khi thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH.

Theo nội dung ký kết, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có trách nhiệm cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho cơ quan BHXH và tổ chức, gồm: Nhận hồ sơ giải quyết TTHC từ tổ chức và chuyển cho cơ quan BHXH; nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC từ cơ quan BHXH và chuyển cho tổ chức; cung cấp, duy trì thường xuyên phần mềm liên thông dữ liệu với cơ quan BHXH và tổ chức để các bên có liên quan có thể thực hiện việc yêu cầu sử dụng dịch vụ, kiểm tra, theo dõi, cập nhật tình trạng hồ sơ, kết quả theo hình thức trực tuyến…

Còn theo nguyên tắc, việc nhận và trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện tại trụ sở tổ chức và trụ sở cơ quan BHXH (thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC). Việc chuyển phát hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC phải bảo đảm an toàn, bí mật, chính xác, nguyên vẹn hồ sơ, đúng thời gian theo quy định, bảo đảm yêu cầu tiết kiệm chi phí, tạo thuận lợi cho tổ chức trong việc thực hiện TTHC. Giá cước dịch vụ được thực hiện theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên cơ sở đó, BHXH Việt Nam có trách nhiệm công bố các TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra BHXH các tỉnh, thành phố trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng với bưu điện, nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật và thỏa thuận giữa hai bên. Mặt khác, BHXH Việt Nam sẽ có trách nhiệm hỗ trợ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam kết nối hệ thống công nghệ thông tin, trao đổi dữ liệu về việc tiếp nhận, xử lý, trả kết quả để kiểm tra, theo dõi và cập nhật tình trạng hồ sơ; bồi dưỡng, tập huấn cho nhân viên bưu điện về thủ tục, quy trình liên quan.

Theo đại diện BHXH Việt Nam, việc ký kết hợp đồng giữa BHXH Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là nhằm thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong thời gian qua, hai bên đã hợp tác với nhau trong việc cung ứng và sử dụng nhiều dịch vụ công như: Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH; thu BHXH, BHYT, phối hợp lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

Được biết, mới đây Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng vừa khai trương dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Bên cạnh việc triển khai các dịch vụ hành chính công, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp nhận hồ sơ, chuyển phát, trả kết quả giải quyết các TTHC theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân tại tất cả các điểm phục vụ. Hoạt động này kỳ vọng sẽ tạo thuận tiện và tiết kiệm cho người dân.

10 tháng năm 2016 có 3.409.055 hồ sơ BHXH đề nghị giải quyết TTHC và 4.791.136 kết quả hồ sơ giải quyết TTHC chuyển trả qua dịch vụ bưu chính.

Tin mới cập nhật
Các tin khác