Genco1: Phấn đấu sản xuất đạt 29.592 triệu kWh năm 2017

Bản in
Genco1: Phấn đấu sản xuất đạt 29.592 triệu kWh năm 2017

Đây là con số được Tổng công ty phát điện 1 (Genco1) thuộc EVN đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 của Genco1

Báo cáo của Genco1 cho thấy năm 2016, đơn vị đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất điện năm và chỉ tiêu đảm bảo cấp điện cho miền Nam trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, trong công tác sản xuất điện, các đơn vị đã quản lý vận hành sản xuất an toàn, hiệu quả, không có vi phạm vệ sinh công nghiệp, cháy nổ. Các nhà máy thủy điện vận hành tuân thủy quy trình vận hành liên hồ và quy trình xả lũ, đảm bảo an toàn cho các công trình đập và an toàn cho vùng hạ du. Các tổ máy nhiệt điện, thủy điện đều vận hành đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia; chuẩn bị tốt nhiên liệu cho sản xuất.

Tính đến tháng 12/2016, toàn Tổng công ty đã sản xuất được 23.622 triệu kWh, đạt 101,4% chỉ tiêu kế hoạch năm và bằng 131% so với cùng kỳ năm 2015. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, Nhiệt điện Duyên Hải đã phát vượt hơn 850 triệu kWh so với chỉ tiêu EVN giao, góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định cho hệ thống điện miền Nam.

Trong năm, Genco1 đã đưa vào vận hành thương mại 1.245 MW (Duyên Hải 1); đưa 02 tổ máy Duyên Hải 3 tham gia phát điện với tổng công suất 1.245 MW, sản lượng đạt trên 650 triệu kWh. ​

Bên cạnh đó, Tổng công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về suất hao nhiệt, tỷ lệ điện tự dùng, suất dừng máy sự cố, nâng cao năng suất lao động với giá trị đạt 5,39 triệu kWh/ người/năm. Lợi nhuận của Tổng công ty năm 2016 ước đạt 282 tỷ đồng. Đối với công tác cổ phần hóa đã hoàn thành dự thảo Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1; hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương cho phép việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.

Đăc biệt, trong năm 2016, Tổng công ty đã chú trọng đến đầu tư nâng cao hiệu quả môi trường tại các nhà máy nhiệt điện thông qua việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn lập FS lắp đặt bộ khử NOx cho nhiệt điện Uông Bí và Quảng Ninh; Đầu tư lắp đặt hệ thống giám sát khói thải liên tục, tự động tại nhiệt điện Duyên Hải truyền về sở Tài nguyên môi trường tỉnh Trà Vinh; Đưa các bộ khử bụi tĩnh điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Uông Bí mở rộng1 và Uông Bí mở rộng 2 vào làm việc ngay từ khi đốt lò; Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tránh phát tán bụi tại bãi xỉ nhiệt điện Duyên Hải.

Lãnh đạo Tổng công ty xác định, năm 2017 dù còn có khó khăn nhưng đơn vị sẽ nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất điện với sản lượng điện sản xuất tối thiểu đạt 29.592 triệu kWh; Thực hiện bảo toàn và phát triển vốn và có lợi nhuận. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu tài chính Tổng công ty và thực hiện công tác cổ phần hóa Tổng công ty theo lộ trình được Chính phủ phê duyệt; Nâng cao năng lực quản trị, năng suất lao động... của Tổng công ty;

Genco1 cũng phấn đấu đưa các tổ máy của nhà máy Duyên Hải 3 vào vận hành thương mại trong quý 1/2017; đảm bảo tiến độ dự án Duyên Hải 3 mở rộng. Hoàn thành kế hoạch vốn ĐTXD năm 2017 là 13.910 tỷ đồng.

Tin mới cập nhật
Các tin khác