FTA thế hệ mới: Lực đẩy công nghiệp hỗ trợ

Tại Diễn đàn “Phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong bối cảnh các FTA thế hệ mới” diễn ra ngày 30/3, Tiến sĩ Lê Xuân Sang – Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - cho rằng, ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đang có cơ hội lớn để thay đổi và phát triển.