Eximbank đã tìm được tiếng nói chung tại Đại hội cổ đông 2017

Bản in
Eximbank đã tìm được tiếng nói chung tại Đại hội cổ đông 2017

Sau 2 lần tổ chức bất thành đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên và 1 lần hoãn ĐHCĐ bất thường trong năm 2016, sáng nay 21/4, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank) đã tổ chức ĐHCĐ năm 2017 với số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt chiếm trên 71%, đủ điều kiện tiến hành đại hội. 

Đại hội cổ đông Eximbank 2017 

Theo báo cáo của hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2016, tổng tài sản của Eximbank đạt 128.803 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2015; huy động vốn đạt 102.351 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2015; tổng dư nợ 95.511 tỷ đồng, giảm 0,7% so với năm 2015. Nợ xấu nhóm 3 - 5 chiếm 2,95% trên tổng dư nợ. Trong năm 2016, Eximbank phải trích lập 1.089 tỷ đồng khiến lợi nhuận trước thuế chỉ còn 350 tỷ đồng. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2016 sau khi xử lý tồn đọng tài chính và trước chi phí dự phòng đạt 1.480 tỷ đồng.

Trong năm 2017, Eximbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 150.000 tỷ đồng, tăng 16%; huy động vốn đạt 120.000 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2016; tín dụng dự kiến mức tăng trưởng là 14%; dư nợ cấp tín dụng đạt 108.875 tỷ đồng; đưa tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 3%. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2017 là 600 tỷ đồng. Eximbank vẫn đang lỗ lũy kế hơn 460 tỷ đồng, do đó NH sẽ không chia cổ tức trong năm nay.

Trước đó, nghị quyết ĐHCĐ ngày 21/7/2015 đề ra mức cổ tức năm 2015 là 4,8%. Tuy nhiên, hiện ngân hàng đối mặt với rất nhiều khó khăn như kinh tế vĩ mô còn nhiều diễn biến phức tạp, cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng khốc liệt, công tác nhân sự cấp cao có những biến động... nên hầu hết các chỉ tiêu đều không đạt kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, Eximbank cũng có một số chỉ tiêu chưa tuân thủ Thông tư 36 và đang khắc phục. Cụ thể, lên quan đến việc góp vốn vào Sacombank, hiện tỷ lệ góp vốn đang ở mức 9,16% trong khi tỷ lệ cho phép của NHNN là 5%. Eximbank đã được NHNN chấp thuận việc thoái vốn và đang tiến hành các thủ tục thoái vốn. Cùng với đó, Eximbank cũng đang cho vay chứng khoán vượt tỷ lệ cho phép, nguyên nhân do cho vay 7 khách hàng với dư nợ 746 tỷ đồng (tương đương 6,04%).

Về hoạt động tái cấu trúc trong hệ thống, trong năm 2016, Eximbank đã khởi động dự án “Eximbank Mới”, đây là dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank giai đoạn từ năm 2016 - 2020. Ban Chỉ đạo tái cấu trúc và chiến lược đã được thành lập cùng với 5 thành viên của hội đồng quản trị để chỉ đạo và theo dõi tiến độ của dự án...

Cũng tại đại hội, với một số cổ đông và nhà đầu tư, trên cơ sở lợi ích và yêu cầu có thể chưa hài lòng về giải đáp một số điểm thắc mắc về tài chính, các dự án hay kế hoạch lớn, tiếp tục không có cổ tức... Nhưng khi xét về lợi ích chung của Eximbank thì đây là một đại hội thành công. Bởi sau hai năm thất bại trong việc tổ chức ĐHCĐ, tất cả các cổ đông, các nhóm cổ đông của Eximbank lần đầu tiên đã tìm được tiếng nói chung, thông qua kế hoạch, định hướng kinh doanh vì sự phát triển của ngân hàng và lợi ích của các cổ đông. 

Tin mới cập nhật
Các tin khác