EVNNPT: Tổng kết nhiệm vụ năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017

Bản in
EVNNPT: Tổng kết nhiệm vụ năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017

Ngày 10/1/2017, tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại hội nghị do ông Trần Quốc Lẫm - Phó Tổng giám đốc EVNNPT trình bày đã nêu rõ: Trong năm 2016, dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, sâu sát và quyết liệt của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, cùng sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Công đoàn; tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, sự cố gắng nỗ lực và quyết tâm cao độ của tập thể CBCNVC-NLĐ trong toàn tổng công ty, EVNNPT cùng các đơn vị về cơ bản đã thực hiện tốt công tác đầu tư phát triển và quản lý vận hành lưới điện truyền tải đảm bảo an toàn, ổn định; đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động được tập đoàn giao, góp phần không nhỏ trong thành tích chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong việc đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân với sản lượng điện truyền tải đạt 156,16 tỷ kWh, bằng 100,1% so với kế hoạch được giao, tăng 11,7% so với năm 2015. 

Trong năm 2016, EVNNPT đã hoàn thành một khối lượng đầu tư xây dựng lớn nhất từ trước đến nay với giá trị 19.944 tỷ đồng, đạt 101,4% kế hoạch tập đoàn giao. Cụ thể, đã khởi công xây dựng được 44 công trình; hoàn thành đóng điện 56 công trình các cấp điện áp 220-500kV, trong đó có các công trình trọng điểm cấp bách đảm bảo cấp điện cho miền Nam, TP. Hà Nội và các khu kinh tế trọng điểm phía Bắc...

Ông Đặng Phan Tường - Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu tại hội nghị

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2016 doanh thu của EVNNPT ước đạt 16.426 tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2015; thực hiện tiết kiệm 5% chi phí so với định mức giao; lợi nhuận ước đạt 342 tỷ đồng; vốn điều lệ thêm 1.510 tỷ đồng. Hệ số bảo toàn vốn đạt 1,067 lần, khả năng thanh toán ngắn hạn đạt 1,31 lần, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu đạt 2,77 lần.

Toàn tổng công ty đã hoàn thành quyết toán 100% kế hoạch với 99 dự án (đạt 101% kế hoạch) với tổng giá trị phê duyệt khoảng 15.994 tỷ đồng, không để tình trạng dự án quá thời hạn phê duyệt quyết toán theo quy định.

Tổng giám đốc Đặng Hoàng An phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong năm qua, EVNNPT đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động và tối ưu hóa chi phí. Cụ thể, EVNNPT đã hoàn thành đạt chỉ tiêu tổn thất điện năng và tiết kiệm khoảng 2,8 triệu kWh điện tự dùng; tiết kiệm và tối ưu các khoản chi phí ước đạt 30,7 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch; thực hiện khối lượng thanh xử lý VTTB tồn đọng, kém phẩm chất với giá trị 53,6 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Thực hiện lộ trình đạt mức tồn kho tối ưu đã phê duyệt với kết quả thực hiện đạt 37,1 tỷ đồng, đạt 131% so với kế hoạch đề ra.

Năng suất lao động đạt 21,33 triệu kWh/LĐ, đạt 102,7% so với kế hoạch EVN giao, tăng 9,1% so với NSLĐ năm 2015. Công tác kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống lụt bão được chú trọng, không có tai nạn lao động nặng, tai nạn chết người.

Công tác nâng cao năng lực quản trị và nâng cao chất lượng trong các lĩnh vực hoạt động đạt nhiều kết quả tích cực, từ việc hoàn thiện thể chế, quy chế, quy định; hoàn thiện mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ và công tác cán bộ; nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng lao động, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tổng công ty và các đơn vị đã đảm bảo việc làm, thu nhập cho CBCNV và thực hiện các quy định pháp luật về lao động. Công tác đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ mới, công nghệ thông tin vào các mặt hoạt động của tổng công ty đã có những bước tiến đáng ghi nhận.

Đại diện lãnh đạo EVN trao Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc
Ông Đặng Phan Tường - trao Cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Phan Tường - Chủ tịch HĐTV EVNNPT đã khái quát lại những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần khắc phục. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2017 và giai đoạn tiếp theo với mục tiêu cao nhất là đảm bảo vận hành hệ thống điện truyền tải an toàn, ổn định, liên tục cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam với sản lượng truyền tải đạt 174,75 tỷ kWh, tăng 11,9% so với thực hiện năm 2016; Tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải là 2,39%; giảm suất sự cố mức thấp nhất; hoàn thành và đưa vào vận hành 63 dự án; khởi công 42 dự án. Tiếp tục thực hiện tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động năm 2017; thực hiện đầu tư xây dựng để đưa vào vận hành các dự án lưới điện truyền tải đảm bảo chất lượng và theo đúng tiến độ; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ mới, công nghệ thông tin; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động; Xây dựng mô hình tổ chức, quản trị chuyên nghiệp, hiệu quả cao.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2017, EVNNPT kiến nghị EVN và Bộ Công Thương cho phép chủ đầu tư được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập, thẩm tra TKKT không phụ thuộc nguồn vốn và giá trị tổng mức đầu tư của dự án; xem xét điều chỉnh giá truyền tải điện năm 2017 theo phương án EVNNPT đã báo cáo tập đoàn; sớm ban hành cơ chế đặc thù để triển khai các dự án cấp bách đảm bảo tiến độ, nhất là dự án ĐZ 500kV mạch 3; đồng thời kiến nghị Chính phủ và Bộ Công Thương chỉ đạo quyết liệt chủ đầu tư các dự án nguồn điện ngoài EVN, đặc biệt các dự án nguồn điện tại khu vực phía Nam triển khai dự án đảm bảo tiến độ để tránh gây áp lực cho việc vận hành căng thẳng lưới điện truyền tải Bắc - Nam gây tiềm ẩn nguy cơ sự cố và TTĐN tăng cao.

Bên cạnh việc đánh giá, ghi nhận những kết quả hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của EVNNPT năm 2016, ông Đặng Hoàng An - Tổng giám đốc EVN cho rằng, với vai trò là xương sống của ngành điện Việt Nam, toàn đơn vị cần tiếp tục khắc phục những tồn tại về chất lượng công trình, giảm sự cố, tăng cường quản lý hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo truyền tải điện an toàn, chất lượng, đủ điện cho phát triển kinh tế, nhất là khu vực phía Nam.

Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân của EVNNPT đã vinh dự nhận được Cờ thi đua, Bằng khen của EVN trao tặng.

Tin mới cập nhật
Các tin khác