EVNNPC: Hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kinh doanh – dịch vụ khách hàng

Bản in
EVNNPC: Hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kinh doanh – dịch vụ khách hàng

Ngày 4/1/2017, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 với sự tham dự của Ban lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tất cả các đơn vị thành viên.

EVNNPC tổng kết nhiệm vụ năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017

Báo cáo tại Hội nghị, ông Hồ Mạnh Tuấn – Phó Tổng giám đốc EVNNPC cho biết, năm 2016 dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là các đợt bão lũ, thiên tai... Tuy nhiên, toàn đơn vị đã nỗ lực hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc.

Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm năm 2016 toàn Tổng công ty ước đạt 51,102 tỷ kWh, tăng 14,12% so với năm 2015, vượt chỉ tiêu kế hoạch EVN giao (50,95 tỷ kWh), trong đó thành phần CNXD chiếm 62,42% tăng trưởng 16,10%; thành phần QLTD chiếm 31,47% tăng trưởng 9,99%. Giá bán điện bình quân ước đạt 1.571,14 đ/kWh, cao hơn 5,14 đồng so với kế hoạch EVN giao. Tỷ lệ tổn thất điện năng ước đạt 6,15%, giảm 0,21% so với kế hoạch EVN giao (6,36%) và giảm 0,53% so với thực hiện năm 2015. Độ tin cậy cung cấp điện, suất sự cố trên lưới 110kV đều đạt và giảm so với chỉ tiêu được giao.

14 chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng đều đạt yêu cầu, đặc biệt thời gian tiếp cận điện năng duy trì tốt đạt 7,02 ngày/10 ngày quy định, điểm đánh giá sự hài lòng khách hàng đạt 7,52 điểm, tăng 0,46 điểm so với năm 2015, vượt 0,02 điểm so với kế hoạch giao.

Ông Hồ Mạnh Tuấn, Phó Tổng giám đốc EVNNPC báo cáo tại Hội nghị
Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo

EVNNPC cũng đã triển khai thu tiền online tại 27 đơn vị, tạo thuận lợi cho khách hàng khi thanh toán tiền điện, công tác thu tiền qua ngân hàng và tổ chức trung gian đạt tỷ lệ 20,33%, vượt 0,33% so với kế hoạch giao. Toàn đơn vị đã xử lý truy thu, bồi thường được 69,21 triệu kWh (đạt 115,3% kế hoạch và bằng 130,6% so cùng kỳ) góp phần làm tăng thương phẩm, tăng doanh thu (128,51 tỷ đồng), giảm 0,15% tổn thất phi kỹ thuật của Tổng công ty.

Trong năm, đơn vị đã hoàn thành đóng điện 64 dự án 110kV với năng lực tăng thêm khoảng 1.112MVA và 131km đường dây 110kV. Công tác quyết toán vượt 11% (1.351/1.217 dự án), trong đó có nhiều dự án lớn như dự án DEP, KfW1, ADB, dự án 220kV Phú Bình...

Công tác sắp xếp, đổi mới bộ máy tổ chức, tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp đạt kết quả tốt. Trong năm 2016, lao động SXKD điện giảm 865 người, ước tính năng suất lao động SXKD điện năm 2016 đạt 2 triệu kWh/người, tăng 15,7% so với năm 2015.

Trong năm 2016, Tổng công ty cũng đã thực hiện tiếp nhận lưới điện ở 11 xã và 2 cụm, cơ bản hoàn thành công tác tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn để bán điện trực tiếp các hộ dân. Đến nay đã có 3.476 xã/tổng số 4.048 xã (86%) do Tổng công ty bán điện trực tiếp đạt tiêu chí về điện của chương trình nông thôn mới. Như vậy tính đến cuối năm 2016, đã có 99,9% số xã và 98,6% số hộ dân nông thôn khu vực miền Bắc được sử dụng điện lưới quốc gia...

Đại diện lãnh đạo PC Thanh Hóa tham luận góp ý thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Cũng theo ông Tuấn, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại những khiếm khuyết, hạn chế cần phải sớm được khắc phục như: vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, cửa quyền, tiêu cực; chưa công khai minh bạch một số chỉ tiêu dịch vụ khách hàng; hoạt động tuyên truyền về trung tâm dịch vụ khách hàng còn hạn chế; sự cố lưới điện 110 kV và lưới trung áp vẫn còn nhiều so với các đơn vị trong Tập đoàn; ý thức chấp hành quy định an toàn của một số cán bộ nhân viên vẫn còn yếu; một số đơn vị chậm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới trong quản lý kỹ thuật...

Mục tiêu của EVNNPC trong năm 2017 là cung cấp điện an toàn, ổn định, hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch EVN giao, trong đó có việc thực hiện tốt chủ đề năm 2017 của EVN là “Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam”. Đồng thời, tiếp tục nâng cao độ tin cậy, chất lượng cung cấp điện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập bình quân cho người lao động với tốc độ cao hơn lạm phát. Ngăn ngừa và đẩy lùi tình trạng mất an toàn và tai nạn lao động. Tối ưu hóa chi phí, tăng cường năng lực và khả năng tự cân đối tài chính trong từng đơn vị. Đổi mới quản trị nội bộ, đáp ứng lộ trình phát triển thị trường điện.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe các tham luận chuyên đề và kiến nghị của các công ty/đơn vị điện lực (PC) như PC Thanh Hóa, Lào Cai, Hưng Yên, Công ty TNHH Thí nghiệm điện...

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết của EVNNPC

Phát biểu tại Hội nghị, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN đã đánh giá cao những nỗ lực của EVNNPC nhất là việc tăng sản lượng điện thương phẩm; tăng năng suất lao động tăng 15,7%; cải thiện được tiền lương và thu nhập cho cán bộ công nhân viên; tăng độ tin cậy cấp điện, giảm thời gian mất điện; doanh thu bán điện tăng 15,65%, hay việc khắc phục nhanh tình trạng bão lũ đầu năm... Tuy nhiên, bên cạnh đó Tổng công ty cũng cần tìm giải pháp để khắc phục những tồn tại như tổn thất điện năng còn cao; giá bán điện bình quân thấp nhất; hiệu quả đầu tư trên kwh điện thương phẩm còn thấp; thu tiền điện qua ngân hàng; điểm đánh giá về độ hài lòng của khách hàng so với các Tổng công ty điện lực.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2017, EVNNPC và mỗi đơn vị cần quyết liệt hơn nữa để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, trong đó quan trọng hàng đầu là đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của 27 tỉnh miền Bắc. Nâng cao hiệu quả đầu tư, sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực, tách bạch kinh doanh và dịch vụ...

Tin mới cập nhật
Các tin khác