Dư nợ tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh tăng 18% trong năm 2016

Bản in
Dư nợ tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh tăng 18% trong năm 2016

Ông Tô Duy Lâm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - cho biết, năm 2016, hoạt động ngân hàng trên địa bàn thành phố tăng trưởng ổn định với huy động vốn của các tổ chức tín dụng (TCTD) tăng 16%; dư nợ tín dụng tăng 18% so với cùng kỳ. 

Theo đánh giá của ông Lâm, thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tiếp tục ổn định và trong xu hướng tích cực. Trong đó, các yếu tố thị trường: lãi suất, tỷ giá ổn định và diễn biến phù hợp với thị trường, phù hợp quan hệ cung - cầu vốn, qua đó tác động tích cực đến hoạt động ngân hàng và hỗ trợ doanh nghiệp (DN) tăng trưởng và phát triển.

Huy động vốn của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tăng 16%; dư nợ tín dụng tăng 18%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ của các năm trước đây. Hiện nay, dư nợ tín dụng trên địa bàn đạt 1.457.600 tỷ đồng. Trong đó tín dụng cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiếm 78% trong tổng số dư nợ tín dụng.

Kết quả tái cơ cấu giai đoạn 2011-2015 tiếp tục được phát huy hiệu quả. Đặc biệt việc nhận diện tồn tại, hạn chế, nhận thức của các TCTD về vai trò và sự cần thiết của tái cơ cấu để quyết tâm thực hiện tái cơ cấu với mỗi TCTD đã và đang tạo sự khác biệt trong tăng trưởng, phát triển. Với một số TCTD đang dần lấy lại uy tín và thương hiệu trên thị trường (ACB, MB, HDB…). Đây là điểm tích cực và bài học về tái cơ cấu trong thời gian qua cần quan tâm, phát huy để thực hiện thành công tái cơ cấu hệ thống ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo.

Riêng chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đã tạo hiệu ứng tích cực và trở thành mô hình điểm được triển khai rộng khắp cả nước, trở thành chương trình hành động của Chính phủ theo Nghị quyết 35. Đến nay, đã có 21.914 khách hàng được vay vốn với tổng số tiền là 281.216 tỷ đồng. Trong đó giải ngân gói tín dụng hỗ trợ đạt 227.708 tỷ đồng cho 7.772 khách hàng; ký kết trực tiếp tại các quận huyện và theo chuyên đề đạt 53.508 tỷ đồng cho 14.142 khách hàng đươc vay vốn.

Bên cạnh đó, trong năm 2016, dịch vụ ngân hàng điện tử tại các ngân hàng trên địa bàn Thành phố tiếp tục phát triển mạnh, số lượng khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ ngày càng tăng, tăng hơn 54% so với năm 2015.

Ông Tô Duy Lâm cho biết, trong năm 2017, NHNN Chi nhánh Thành phố tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả và bền vững. Trong đó, tiếp tục tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tuân thủ quy định về tăng trưởng tín dụng, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và đặc biệt quan tâm, theo dõi sát sao tín dụng vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro (chứng khoán; kinh doanh bất động sản và tiêu dùng).

Ngoài ra, NHNN Chi nhánh Thành phố sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xử lý nợ xấu và cơ cấu hoạt động ngân hàng. Trong đó, phát huy nhân tố tích cực, phát triển các bài học về xử lý nợ, về cơ cấu hoạt động, về tăng trưởng tín dụng hiệu quả - và quan tâm yếu tố con người để đổi mới, phát triển.

Tin mới cập nhật
Các tin khác