Dự án sân bay Long Thành: Đã có cơ sở để đẩy nhanh tiến độ

Bản in
Dự án sân bay Long Thành: Đã có cơ sở để đẩy nhanh tiến độ

Với tỷ lệ tán thành 82,08%, Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành (Dự án) đã được thông qua, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để đẩy nhanh tiến độ dự án.  

Dự án cảng hàng không sân bay Long Thành

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng HKQT Long Thành, Ủy viên Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, trong 2 ngày (ngày 01/6/2017 và ngày 8/6/2017), Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và Hội trường đối với Tờ trình của Chính phủ về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án thành dự án thành phần.

Dù còn có một số ý kiến khác nhau nhưng đa số ý kiến tán thành sự cần thiết tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án thành dự án thành phần nhằm đảm bảo tiến độ dự án theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội (gọi tắt là Nghị quyết 94) và ban hành một nghị quyết riêng về nội dung này.

Một số ý kiến còn băn khoăn như những hệ lụy nếu Quốc hội không thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cảng HKQT Long Thành trong khi đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án, Ủy ban TVQH cho rằng, Quốc hội đã cân nhắc kỹ lưỡng trên nhiều góc độ, nhiều mặt và cũng thấy rõ sự cần thiết của Dự án này. Sự quá tải của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng cao nên việc triển khai Dự án càng trở nên cấp bách hơn.

Mặt khác, do đặc thù công tác giải phóng mặt bằng thường mất nhiều thời gian, phát sinh khó khăn, vướng mắc, làm tăng chi phí nếu quá trình thực hiện kéo dài. Nếu không tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án sẽ không đảm bảo tiến độ, chi phí tăng cao và gây khó khăn cho người dân. Bên cạnh đó, việc thu hồi 1 lần sẽ tạo điều kiện cho khai thác sử dụng hiệu quả cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Về nguồn vốn cho dự án là khoảng 23.000 tỷ đồng. Hiện ngân sách đã bố trí 5.000 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cho công tác giải phóng mặt bằng Dự án, mới đáp ứng 21,7% nhu cầu. Sau khi Quốc hội thông qua việc tách dự án thành phần, Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần và xây dựng phương án giải phóng mặt bằng cụ thể, xác định được tổng mức đầu tư chính thức làm căn cứ để Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị kỹ phương án nguồn vốn và báo cáo Quốc hội xem xét.

Ngày 19/6, Quốc hội đã thông qua 4 luật và 5 nghị quyết

Theo nội dung nghị quyết, diện tích đất thu hồi bao gồm diện tích đất của Dự án cảng HKQT Long Thành (5.000ha) và diện tích đất xây dựng các khu tái định cư tập trung, diện tích nghĩa trang, diện tích các công trình phục vụ tái định cư. Việc thu hồi đất phải bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống và sản xuất của người dân vùng chịu ảnh hưởng của Dự án; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Khu tái định cư tập trung phải được xây dựng đồng bộ về kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của địa phương.

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai và các Bộ, ngành liên quan triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng HKQT Long Thành báo cáo Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện nghị quyết. 

Trong khuôn khổ phiên họp buổi chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành 93,28%; Luật Thủy lợi có tỷ lệ tán thành 93,08%, Luật Du lịch (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành là 91,85%.

Sau đó, Quốc hội họp riêng để biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào; Biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Như vậy, trong phiên họp ngày 19/6/2017, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 4 luật, 5 nghị quyết.

Tin mới cập nhật
Các tin khác