Kết thúc năm 2014 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV POWER) đã hoàn thành toàn diện, vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD). Đây ...

Những cam kết tài trợ vốn cho Dự án Đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) chỉ cứu được Dự án này nếu ...

"Để cổ phần hóa đúng tiến độ, TP HCM sẽ tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, cái gì bỏ được sẽ bỏ để rút thời gian ngắn hơn; đối với vướng mắc vượt ...

Những tín hiệu tích cực đầu tiên của nền kinh tế trong tháng đầu năm 2015 là đã có 2.872 doanh nghiệp (DN) quay trở lại hoạt động, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm ...

Ngày 12/3 tới, Tổng Công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) sẽ đấu giá hơn 1,3 triệu cổ phần tại công ty con là Công ty Cổ phần Lương thực Đông Bắc.