Giữa cơn bão của cuộc khủng hoảng kép: Giá dầu suy giảm kéo dài và biến động về nhân sự ở Tập đoàn Dầu khí (Petrovietnam), người dầu khí vẫn hăng say lao động, sáng ...