Xây dựng văn hóa doanh nghiệp bằng sự ấm áp, chân thành như trong một gia đình, coi thương trường như hội trường mà ở đó mỗi doanh nhân đều có thể cùng nhau bắt ...

Không chỉ được biết đến là một Cơ khí trưởng với nhiều sáng kiến, sáng tạo của Xí nghiệp Axit - Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, anh Nguyễn Ngọc ...

Ăn vận giản dị, cách trò chuyện nhỏ nhẹ, khiêm tốn, những ai chưa biết Trần Ngọc Nguyên chắc không hình dung được, đó lại là người đang chèo lái doanh nghiệp đầu tiên trong ...

Từ một người kỹ sư hóa chất khi bắt đầu làm việc tại Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, đến nay, ông Hoàng Văn Tại đã hoàn thành xuất sắc nhiệm ...

Tôi có thói quen tìm hiểu thị hiếu và những khát vọng của các bạn trẻ khi có điều kiện tiếp xúc. Mới đây gặp các sinh viên tình nguyện đi tiếp sức mùa thi ...