Ăn vận giản dị, cách trò chuyện nhỏ nhẹ, khiêm tốn, những ai chưa biết Trần Ngọc Nguyên chắc không hình dung được, đó lại là người đang chèo lái doanh nghiệp đầu tiên trong ...

Từ một người kỹ sư hóa chất khi bắt đầu làm việc tại Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, đến nay, ông Hoàng Văn Tại đã hoàn thành xuất sắc nhiệm ...

Tôi có thói quen tìm hiểu thị hiếu và những khát vọng của các bạn trẻ khi có điều kiện tiếp xúc. Mới đây gặp các sinh viên tình nguyện đi tiếp sức mùa thi ...

Câu chuyện về doanh nhân Phan Văn Quý - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương, từ một người lính đến doanh nhân thành đạt và là tấm gương về ...