Từ bỏ công việc với mức lương cao, môi trường làm việc nhiều triển vọng để về Việt Nam bắt đầu một hành trình mới nhiều thách thức - họ chính là những người khởi ...

Không chỉ là một cựu chiến binh - thương binh gương mẫu, tận tụy trong cuộc sống mà còn là một doanh nhân tiêu biểu làm kinh tế giỏi. Ở ông, toát lên phẩm chất ...

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp bằng sự ấm áp, chân thành như trong một gia đình, coi thương trường như hội trường mà ở đó mỗi doanh nhân đều có thể cùng nhau bắt ...