Ericsson vừa bổ nhiệm ông Denis Brunetti giữ vị trí Chủ tịch phụ trách hoạt động kinh doanh của Ericsson tại các thị trường Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào. 

Cơ hội luôn rộng mở cho phụ nữ trong ngành vốn được mặc định là “của đàn ông” – kỹ thuật, công nghệ. Đặc biệt, khi là phái yếu, phụ nữ còn có nhiều lợi ...

Doanh nhân được ví như những vị “thuyền trưởng” chèo lái con thuyền doanh nghiệp trên thương trường, đã đang có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của xã hội, đất nước. ...

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nhân hoạt động, cũng là cách nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp (DN), nền kinh tế. Đó là khẳng định của chuyên gia kinh tế ...

Trong công cuộc bảo vệ, xây dựng kiến thiết đất nước, giới Công Thương Việt Nam nói riêng, cộng đồng doanh nghiệp (DN), doanh nhân nói chung giữ vai trò vô cùng quan trọng, song ...