Không chỉ là một cựu chiến binh - thương binh gương mẫu, tận tụy trong cuộc sống mà còn là một doanh nhân tiêu biểu làm kinh tế giỏi. Ở ông, toát lên phẩm chất ...

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp bằng sự ấm áp, chân thành như trong một gia đình, coi thương trường như hội trường mà ở đó mỗi doanh nhân đều có thể cùng nhau bắt ...

Không chỉ được biết đến là một Cơ khí trưởng với nhiều sáng kiến, sáng tạo của Xí nghiệp Axit - Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, anh Nguyễn Ngọc ...