Để phong trào khởi nghiệp đạt hiệu quả, DN trẻ, nhà đầu tư mới cần những hỗ trợ về thể chế và sự giúp đỡ từ phía các ngành hàng, hiệp hội…

Không ít người khẳng định: “Thuốc đắng giã tật”, những lời phê bình đúng đắn, chân thành của lãnh đạo doanh nghiệp sẽ khiến nhân viên biết rõ hơn mình là ai, đang đứng ở ...

Sau một chặng đường dài xây dựng và chuẩn bị, ngày 12/3/2017 đã đi vào lịch sử của ngành Công nghiệp Khí với sự kiện đón dòng khí đầu tiên của Nhà máy Xử lý ...

Việc ban hành và thực hiện Nghị quyết số 35/NQ - CP, ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN) đến năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết 35) ...

Về lý thuyết, trên thị trường luôn có doanh nghiệp thống lĩnh, giữ vị trí số 1 (người dẫn đầu- Leader); tiếp theo là số 2, số 3 (đối thủ theo sau- Follower); rồi đến ...

Thiếu lao động phổ thông đáp ứng nhu cầu sản xuất là tình trạng chung của không ít doanh nghiệp (DN) hiện nay. Để “giải cơn khát” lao động, một số DN đã phải hình ...