Nếu giữa doanh nghiệp và ngân hàng không tìm được “tiếng nói chung”, không trở thành “bạn đồng hành” đúng nghĩa thì điều đó không chỉ là nguy cơ cho riêng họ mà còn là ...

Năm 2011 lại là năm thách thức mới cho các DNNVV. Trước tình hình đó, hệ thống DNNVV phải có sự chuyển biến để có những thích nghi mới, vai trò của Hiệp hội và ...

Cà phê Robusta của Việt Nam đứng thứ nhất thế giới cả về năng suất và sản lượng nhưng tỉ trọng chỉ chiếm 13% trên tổng sản lượng toàn thế giới

Cùng với chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 và ASME (U, U2, PP, S), Doosan VINA vừa có thêm một chứng nhận ISO 3834 do Bureau Veritas (BV) Korea cấp.

Chuyển giá xảy ra nhiều nhất ở DN đa quốc gia, được thực hiện giữa DN này và DN khác trong cùng tập đoàn hoặc các công ty con với công ty mẹ để trốn ...

Gia cảnh khó khăn, chàng kĩ sư trẻ một mình lập công ty, người thương binh quên đi nỗi đau thể xác để vực một xí nghiệp đang ở bờ phá sản là những gương ...

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc việc hợp nhất 3 Tổng công ty Thủy Sản Việt Nam, Hải sản Biển Đông và Thủy sản Hạ Long thành Tổng công ty Thủy ...