Luôn quan tâm, chăm lo và hỗ trợ cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ hưu trí; thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn” bằng hành động cụ thể, chu ...

Theo Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (CVĐ), bên cạnh sự hỗ trợ của cơ quan chức năng nhằm giúp doanh nghiệp (DN) sản ...

Chuyện kể rằng, một ngày nọ, con lừa già sảy chân, rơi xuống giếng. Lừa kêu la thảm thiết. Chủ trang trại nghĩ ngợi: Con lừa đã già. Cái giếng cũng cần được lấp đi. ...