Tại Hà Nội, Sàn giao dịch vận tải hành khách Gonow và Tổng công ty Viễn thông Viettel vừa tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện.

Triết lý "lãnh đạo đầy tớ" xuất hiện từ năm 1970 do Robert Greenleaf - cựu giám đốc phụ trách nghiên cứu quản lý tại AT&T-đưa ra. Trong cuốn "The Servant as Leader", ông viết: ...

Chuyện xưa kể rằng, một thương nhân gửi con trai mình đến một nhà thông thái để học bí quyết đạt được thành công. 

50 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư Vilexim đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, đang tự tin trên con đường phát triển, hội ...

Ngày xưa, có một vị vua được dâng hai con chim ưng rất đẹp, giao cho người nuôi chim trong hoàng cung huấn luyện. Ba tháng trôi qua, một con chim ưng đã bay vút ...