Công đoàn Trường đại học Công nghiệp Việt Trì

Đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ

Bản in
Đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ

Để thực hiện nhiệm vụ chung và hài hòa các lợi ích, Công đoàn Trường đại học Công nghiệp Việt Trì thường xuyên phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các phong trào thi đua, cải cách trong việc dạy và học.

Phòng thực hành Trường đại học Công nghiệp Việt Trì

Trường đại học Công nghiệp Việt Trì là cơ sở đào tạo đại học được nâng cấp từ Trường cao đẳng Hóa chất đóng trên địa bàn TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ). Hầu hết giảng viên, cán bộ, công nhân viên chức lao động (CBCNVCLĐ) đã đạt chuẩn ngạch bậc viên chức theo quy định của nhà nước. Nhà trường hiện có 26 đơn vị trực thuộc, trong đó có 4 trung tâm, 10 khoa và bộ môn trực thuộc cùng 12 phòng, ban.

Với mục tiêu vì sự phát triển chung của nhà trường, nâng cao năng lực chuyên môn cũng như đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, Công đoàn Trường thường xuyên phát động các phong trào thi đua hiệu quả; đồng thời xây dựng quy chế phối hợp giữa công đoàn với chính quyền, với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để bảo đảm các hoạt động được thực hiện đồng đều rộng khắp, có sức lan tỏa mạnh. “Cái khó của tổ chức công đoàn là không thể áp đặt giao nhiệm vụ theo cách của chính quyền. Tuy nhiên, hoạt động công đoàn lại có điểm rất thuận lợi, dễ dàng tạo các phong trào thi đua, kêu gọi sự hưởng ứng của tất cả mọi người. Nếu các thành viên trong một tổ chức công đoàn cùng đoàn kết thì mọi người làm việc rất tự giác, nhẹ nhàng thoải mái và sẽ mang lại hiệu quả cao hơn” - ông Đoàn Thanh Ngọc - Chủ tịch Công đoàn Trường đại học Công nghiệp Việt Trì cho biết.

Theo đó, công đoàn thường xuyên phối hợp với nhà trường cùng thực hiện các nhiệm vụ chung với nhiều hình thức phong phú. Hiện nay, Công đoàn Trường đại học Công nghiệp Việt Trì đã phát động 3 cuộc vận động lớn của ngành giáo dục, trong đó vấn đề trọng tâm là thực hiện dân chủ. Trong quá trình triển khai, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn luôn kết hợp chặt chẽ với lãnh đạo các khoa để phát động phong trào thi đua với các nội dung cụ thể: Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá, sử dụng thiết bị, thao giảng, dạy tốt, dự giờ, rút kinh nghiệm, báo cáo chuyên đề, diễn đàn. Khi xây dựng kế hoạch phải cụ thể chi tiết từ thời gian phát động, thực hiện các giai đoạn tham gia, định hướng từng nội dung cụ thể của đợt thi đua, cách thức tổ chức tiến hành của các bộ phận từ BCH Công đoàn đến các tổ công đoàn và đoàn viên.

Sau mỗi đợt thi đua, Công đoàn Trường đều có sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, chỉ ra những cá nhân thực hiện tốt, những cá nhân thực hiện chưa tốt, khen thưởng động viên những người làm tốt, phê bình những người làm chưa tốt, rút kinh nghiệm cho lần sau. Công đoàn cũng chủ động phối hợp với Ban Giám hiệu, các khoa đào tạo theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, nội quy, quy chế hoạt động của nhà trường và của cấp trên; thường xuyên đi sâu, đi sát nắm bắt tâm tư tình cảm của công đoàn viên, kịp thời có biện pháp giải quyết những vấn đề nảy sinh trong hoạt động chuyên môn cũng như trong cuộc sống. Ngoài ra, tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi, học tập chuyên môn giữa các đơn vị trong trường, các đơn vị kết nghĩa và các trường trong cụm thi đua; có những hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với những cán bộ, giảng viên, công nhân viên đạt thành tích cao trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ông Đoàn Thanh Ngọc - Chủ tịch Công đoàn Trường đại học Công nghiệp Việt Trì: Công đoàn Trường đại học Công nghiệp Việt Trì xác định việc phát động các phong trào thi đua, coi việc hưởng ứng các phong trào thi đua là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tin mới cập nhật
Các tin khác