Định hướng phát triển Chiến lược Chống chịu tổng thể dài hạn cho thành phố Cần Thơ

Bản in
Định hướng phát triển Chiến lược Chống chịu tổng thể dài hạn cho thành phố Cần Thơ

UBND TP.Cần Thơ cùng Chương trình “100 thành phố có khả năng chống chịu” (khởi xướng bởi Quỹ Rockefeller (100RC)) đồng chủ trì Hội thảo Thiết lập chương trình nghị sự cho TP.Cần Thơ nhằm định hướng phát triển Chiến lược Chống chịu tổng thể dài hạn cho thành phố. 

Hội thảo có sự góp mặt của đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công nghệ Thông tin, Đại học Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và lãnh đạo của các tỉnh khu vực đồng bằng sông Mê kông, cùng nhau thảo luận về những thách thức mà Cần Thơ phải đối mặt trong thế kỷ 21.

Hội thảo tạo tiền đề cơ bản cho Chiến lược chống chịu của thành phố trong những năm tiếp theo với sự phối hợp giữa các cơ quan ban ngành có liên quan trong thành phố và khu vực.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - cho biết: “Các thách thc mà chúng tôi phi đi mt do lũ lụt từ mưa lớn và nước biển dâng sẽ tiếp tục gia tăng và biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục gây thiệt hại cho khu vực. Đã đến lúc phải đánh giá và tìm giải pháp để thay đi. Chúng tôi hình dung tương lai ca thành ph vi kh năng chng chu đng nghĩa vi s thnh vượng cho mi công dân ca thành ph".

Bà Lauren Sorkin - Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Chương trình 100RC - khẳng định: “Cn Thơ có cơ hi đ gi vai trò đu tàu trong vic thúc đy quá trình chng chu đô th ti Vit Nam. Hi tho này là bước khi đu cho vic tho lun gia người dân và các cơ quan ban ngành ca thành phố, đnh hình phương pháp tiếp cn tng th cho vic xây dng chiến lược chng chu".

Cần Thơ - thành phố tiên phong trong khu vực - thiết lập hành động tăng cường khả năng chống chịu

Là thành phố lớn nhất trong khu vực Đồng bằng sông Mê Kông của Việt Nam, Cần Thơ sẽ hành động như thành phố tiên phong, nhằm thiết lập và lan rộng tư duy tăng cường khả năng chống chịu. Ông Đinh Quang Cường - Chánh Văn phòng Biến đổi khí hậu của TP.Đà Nẵng - tham dự hội thảo cũng đã chia sẻ các bài học từ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các ý tưởng cho các nỗ lực kết hợp xây dựng khả năng chống chịu.

Cần Thơ được lựa chọn là thành viên của Chương trình 100RC từ tháng 5/ 2016 và sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật và các nguồn lực để phát triển, thực hiện Chiến lược Chống chịu. Được biết, mỗi thành phố trong mạng lưới 100RC sẽ nhận được bốn hình thức hỗ trợ như sau: 1- Hướng dẫn tài chính và hậu cần cho việc thiết lập vị trí Chánh văn phòng Khả năng chống chịu - người sẽ dẫn dắt nỗ lực xây dựng khả năng chống chịu của thành phố; 2- Hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng Chiến lược Chống chịu; 3- Tiếp cận các giải pháp, các nhà cung cấp dịch vụ, các đối tác từ khu vực tư nhân và tổ chức phi chính phủ - những người có thể giúp họ xây dựng và thực hiện Chiến lược Chống chịu; 4- Học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau từ các thành viên. 100RC hiện có 100 thành phố thành viên.

Tin mới cập nhật
Các tin khác