Diễn đàn phát triển bền vững Việt Nam 2018

Bản in
Diễn đàn phát triển bền vững Việt Nam 2018

Dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Học viện Chính sách và Phát triển (www.apd.edu.vn) phối hợp với Hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) tổ chức Diễn đàn phát triển bền vững Việt Nam.

Với chủ đề “ Nhìn lại mô hình tăng trưởng thịnh vượng bền vững môi trường và hòa nhập xã hội”, Diễn đàn sẽ diễn ra vào ngày 18/1 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội và ngày 19/1 tại UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tại Diễn đàn, các nhà nghiên cứu, học giả, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và tổ chức phi Chính phủ sẽ cùng nhau thảo luận ý tưởng, biện pháp và xu hướng toàn cầu, vì xã hội phát triển bền vững nói chung và Việt Nam nói riêng.

Đặc biệt, diễn đàn có sự tham gia của nhiều thành viên chính phủ và lãnh đạo cao nhất của một số tỉnh thành trên cả nước, cũng như những chuyên gia hàng đầu thế giới khác trong các lĩnh vực như kinh tế, môi trường, giáo dục, y học và năng lượng. Điển hình như ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Andreas Schleicher - Giám đốc Giáo dục và Kỹ năng OECD, ông Valerio De Luca - Giám đốc điều hành Global Sustainability Forum, Tổng giám đốc WebForce3 và cựu Giám đốc điều hành World Innovation Summit for Educati - Giám đốc Viện Nghiên cứu năng lượng châu Âu… 

Tin mới cập nhật
Các tin khác