Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2016: Thách thức cho phát triển bền vững

Diễn đàn do Báo Công Thương và Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) phối hợp tổ chức tại Hà Nội sáng 25/8/2016.  (Đọc thêm)