Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2017

21:00 | 17/06/2017

Sáng 16/6, tại Hà Nội, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2017 đã chính thức diễn ra. Mục tiêu VBF 2017 là đối thoại để doanh nghiệp (DN) FDI kết nối thực chất hơn với đối tác DN địa phương, góp phần phát triển bền vững, nâng cao chất lượng nền kinh tế Việt Nam.  (Đọc thêm)