Điểm bán hàng Việt Nam cố định – Điểm sáng Sơn La

10:09 | 24/03/2017

Với 4 điểm bán hàng Việt Nam cố định được xây dựng thành công trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ hàng Việt chiếm trên 90%, đây được coi là một trong những điểm sáng nhất trong việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Sơn La.  (Đọc thêm)