Đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2018

Bản in
Đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2018

Ngày 16/4/2018, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - Nguyễn Doãn Toản - ký ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về việc đẩy mạnh xuất khẩu (XK) trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2018.

Ảnh minh họa

Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kim ngạch XK hàng hóa năm 2018 trên địa bàn thành phố tăng 7,5-8% so với thực hiện năm 2017, tổng kim ngạch XK khoảng 12.700 triệu USD… UBND TP. Hà Nội đã ký ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về việc đẩy mạnh XK trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2018.

Theo đó, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng cơ chế chính sách đẩy mạnh sản xuất, XK; thực hiện tốt chính sách tiền tệ theo chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan trung ương trên địa bàn; nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp (DN), nhà sản xuất; tiếp tục thực hiện kết nối cung - cầu lao động để tạo nguồn lao động đáp ứng nhu cầu của các DN sản xuất hàng XK; tăng cường thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ hoạt động kinh doanh XK.

Cụ thể, đối với công tác cải cách hành chính, UBND TP. Hà Nội giao Cục Thuế TP. Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các đề án hiện đại hóa công tác quản lý thuế; ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu, các bước trong công tác quản lý thuế để tạo thuận lợi, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, giảm chi phí tuân thủ cho các DN thực hiện các chính sách thuế.

Giao Cục Hải quan Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thí điểm hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa đường không tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; thực hiện đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu và khảo sát sự hài lòng của DN năm 2018.

Giao Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các loại giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) ưu đãi qua hệ thống điện tử cấp độ 3, cấp độ 4. Tham gia cơ chế cấp chứng nhận xuất xứ một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN theo cam kết của Chính phủ với các nước ASEAN…

Đối với việc xây dựng, thực hiện các cơ chế, chính sách đẩy mạnh sản xuất, XK, UBND thành phố giao cho Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố tích cực triển khai các giải pháp thúc đẩy mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn; dành vốn cho vay phát triển sản xuất kinh doanh XK; nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - DN tạo một số ngân hàng, quận, huyện, thị xã; hỗ trợ tín dụng với lãi suất hợp lý nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Để nâng cao sức cạnh tranh cho DN, nhà sản xuất, UBND thành phố giao Sở Công Thương, Cục Hải quan Hà Nội, Cục Thuế TP. Hà Nội, Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức các chương trình tập huấn cho các DN về thông tin thị trường nước ngoài, các hiệp định thương mại tự do, chính sách pháp luật mới liên quan đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu…

Theo UBND TP. Hà Nội, quý I/2018, chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Nội tăng 8,5%, tăng 3,4% so với quý I/2017. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ba tháng ước đạt 617.490 tỷ đồng, tăng 12,4% so cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế đến Hà Nội đạt 1.137 nghìn lượt người. Kim ngạch XK 3 tháng đạt 155 triệu USD với mức tăng 16,9%. Thu hút đầu tư xã hội đạt khá, tăng 9,5%.

Tin mới cập nhật
Các tin khác