Đảng ủy Tập đoàn TKV: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Bản in
Đảng ủy Tập đoàn TKV: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Năm 2017, Lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than & Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có nhiều cuộc làm việc với các đơn vị, các khối, theo từng vùng để nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc; do vậy, toàn Tập đoàn đã bám sát nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 diễn ra sáng ngày 12/1 tại Hà Nội, đồng chí Lê Minh Chuẩn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV – nhấn mạnh: Chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động của Đảng ủy Tập đoàn TKV trong năm qua. Theo đó, bên cạnh các cuộc làm việc cụ thể với từng đơn vị để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc; Đảng ủy đã tổ chức các hội nghị giao ban, sơ, tổng kết các chuyên đề về công tác an toàn vệ sinh lao động, cơ giới hóa, khoán quản trị chi phí, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020…

Công tác ứng dụng khoa học công nghệ - giải pháp trọng tâm trong tái cơ cấu tập đoàn –được Đảng uỷ và ban lãnh đạo TKV đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, nhờ đó, sản lượng than khai thác theo công nghệ cơ giới hóa đồng bộ đạt 2,5 triệu tấn, bằng 11,5% than sản xuất hầm lò. Đưa ra nhiều giải pháp để tăng cường quản lý mua, bán vật tư, kịp thời đáp ứng vật tư cho sản xuất, giảm giá trị tồn kho vật tư cuối kỳ năm 2017 so với cuối kỳ năm 2016 khoảng 140 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Minh Chuẩn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV 

Trong công tác môi trường, năm 2017, các đơn vị đã cải tạo phục hồi môi trường 200 ha các khu vực ven quốc lộ 18A, 18B, tỉnh lộ… với giải pháp trồng cây mật độ cao nhằm rút ngắn thời gian phủ xanh; hoàn thiện và đưa vào sử dụng 50 trạm xử lý nước thải mỏ, triển khai đầu tư hệ thống quan trắc môi trường tự động; thực hiện các giải pháp thu gom quản lý rác thải, chất thải nguy hại đưa về xừ lý tập trung đảm bảo quy chuẩn môi trường.

“Vấn đề tái cơ cấu Tập đoàn theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương đã được Đảng ủy TKV thực hiện nghiêm túc” - đồng chí Lê Minh Chuẩn nói và cho biết cụ thể, trong năm 2017, Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng đề án tái cơ cấu đến năm 2020 để Hội đồng thành viên xem xét, thông qua, làm cơ sở để thực hiện, trong đó tập trung kiện toàn mô hình tổ chức sản xuất, đổi mới cơ cấu lao động, cơ chế quản lý nội bộ để tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, xây dựng đảng cũng có sự chuyển biến tích cực bằng nhiều giải pháp cụ thể như kiện toàn tổ chức đảng, đoàn thể tại các đơn vị sắp xếp, tái cơ cấu; triển khai hướng dẫn các cơ sở chỉ đạo đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực; xây dựng quy hoạch cán bộ chiến lược của Tập đoàn…

“Hệ thống chính trị trong Tập đoàn tiếp tục được ổn định, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Than Quảng Ninh và các cấp ủy Đảng tiếp tục được nâng lên; hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đều đạt và vượt kế hoạch đề ra” – đồng chí Lê Minh Chuẩn đánh giá kết quả công tác của Đảng ủy Tập đoàn TKV trong năm qua và cho biết thêm, kết thúc năm, toàn Tập đoàn đã sản xuất 35 triệu tấn than nguyên khai, bằng 100,4% kế hoạch điều chỉnh và bằng 100,3% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, than sạch đạt 32,25 triệu tấn, bằng 97% so với thực hiện năm 2016; than tiêu thụ 35,6 triệu tấn bằng 101,8% kế hoạch điều chỉnh và bằng 100,9% so với thực hiện năm 2016.

Tập đoàn TKV tự tin bước vào thực hiện kế hoạch năm 2018

Lĩnh vực sản xuất khoáng sản cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận với 1,14 triệu tấn Alumin (quy đổi), đạt 116,7% kế hoạch, trong đó, Nhà máy Nhân Cơ sản xuất được 50 ngàn tấn, tiêu thụ đạt 1,10 triệu tấn Alumin. Sản lượng tiêu thụ các sản phẩm khoáng khác cũng đạt cao, như: đồng tấm 11.238 tấn đạt 102% kế hoạch; kẽm thỏi 10.804 tấn đạt 100% kế hoạch; tinh quặng sắt đạt 166.482 tấn bằng 117% kế hoạch, các sản phẩm thiếc thỏi, vàng, bạc... đạt kế hoạch… Riêng sản xuất điện tăng 10,4% so với năm 2016, đạt 9,38 tỷ kwh.

Kết quả cao trong các lĩnh vực sản xuất chính đã giúp Tập đoàn đạt trên 109 ngàn tỷ đồng doanh thu, tăng 7,3% thực hiện năm 2016. Trong đó, doanh thu sản xuất than đạt 55,1 ngàn tỷ đồng; khoảng sản đạt 12,15 ngàn tỷ đồng, tăng 72% cùng kỳ năm 2016, riêng sản phẩm alumin đạt 6,73 ngàn tỷ đồng, bằng 101% KH và tăng 82,7% thực hiện năm 2016. Nếu tính cả sản lượng alumin giai đoạn chạy thử của Nhà máy Nhân Cơ thì doanh thu đạt 8,6 ngàn tỷ đồng.

Năm 2017, lĩnh vực sản xuất điện cũng đạt tăng trưởng cao, với đóng góp 12,15 ngàn tỷ đồng; sản xuất cơ khí đạt 2,2 ngàn tỳ đồng; vật liệu nổ công nghiệp đạt 4,45 ngàn tỷ đồng; kinh doanh thương mại khác đạt 23,1 ngàn tỷ đồng…

Đồng chí Lê Minh Chuẩn đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức, người lao động trong Tập đoàn tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

Lợi nhuận dự kiến năm 2017 đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng so với thực hiện năm 2016; nộp ngân sách 13,9 ngàn tỷ đồng. Đây là những kết quả quan trọng để Tập đoàn TKV và các đơn vị thành viên tự tin bước vào thực hiện kế hoạch năm 2018 với những chỉ tiêu, kế hoạch được giao cao hơn nhiều so với năm 2017.

Tin mới cập nhật
Các tin khác