Cục Kỹ thuật AT&MTCN triển khai nhiệm vụ năm 2017

Bản in
Cục Kỹ thuật AT&MTCN triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày 11/1/2017, tại Hà Nội, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (AT&MTCN) - Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến tham dự có Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 2017 của Cục Kỹ thuật AT&MTCN

Báo cáo tại Hội nghị, ông Tô Xuân Bảo - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật AT&MTCN cho biết, trong năm 2016, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Bộ về công tác quản lý nhà nước về an toàn và bảo vệ môi trường. Trong đó đã hoàn thành 03 văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch giao; xử lý hơn 5.300 văn bản đi và đến, trong đó có trình lãnh đạo Bộ ban hành hơn 300 loại văn bản (Chỉ thị, Quyết định...); Cục đã ban hành 1.700 văn bản hành chính.

Cục cũng đã làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, an toàn, vệ sinh la động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thủy điện; kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo sự phân công của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên  tại. Tham gia 19 đoàn thanh tra, kiểm tra do các đơn vị trong và ngoài Bộ tổ chức, nổi bật là tham gia kiểm tra, giải quyết sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung, dự án mỏ Núi Pháo, thanh tra các đơn vị xăng dầu, kinh doanh khí, an toàn điện...

Trong năm 2016, Cục đã tổ chức 04 hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Triển khai các lớp tập huấn kỹ thuật về an toàn cho hơn 5.400 người...

Trong công tác quản lý điều hành, bên cạnh trình Bộ trưởng ban hành các văn bản chỉ đạo, Cục đã trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra hiện trường các vụ tai nạn nghiêm trọng tại các đơn vị của ngành; chỉ đạo các đơn vị, DN thuộc Bộ tổ chức đánh giá hoạt động; hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016. Tổ chức kiểm tra đánh giá việc chấp hành các quy định về an toàn thủy điện...; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người lao động về các quy định an toàn, bảo vệ môi trường; xây dựng cơ chế chính sách quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường của một số ngành, lĩnh vực có nguy cơ ô nhiễm như nhiệt điện than, làng nghề tiểu thủ công nghiệp; Đồng thời tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, thẩm định đánh giá tác động môi trường (ĐTM), báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) đối với các quy hoạch phải lập báo cáo; Tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu môi trường ngành với hơn 600 doanh nghiệp khai báo về số lượng, chủng loại chất thải, kết quả quan trắc môi trường.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo

Năm 2016, Cục đã thẩm định cấp phép, giấy chứng nhận liên quan đến lĩnh vự kỹ thuật an toàn và môi trường. Trong đó cấp lại 51 giấy phép về vật liệu nổ công nghiệp; thẩm định và trình lãnh đạo Bộ cấp 14 giấy phép liên quan đến điều kiện kiểm định, sản xuất, sửa chữa chai chứa khí LPG; thẩm định 76/80 phương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập thủy điện; thẩm tra hồ sơ, xếp loại mỏ theo khí mê tan cho 26 khu vực khai thác than hầm lò; thẩm định, chấp thuận 30 bộ tài liệu quản lý an toàn cho hoạt động dầu khí, xăng dầu; thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật 2 kho vật liệu nổ công nghiệp; 11 báo cáo ĐTM các dự án ngành điện; 01 báo cáo ĐMC của quy hoạch ngành hóa chất... Bên cạnh đó, Cục cũng quyết liệt triển khai công tác cải cách hành chính, công tác tổ chức cán bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế.

Với những kết quả đạt được, năm 2017, Cục sẽ bám sát và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết  của Đảng, Quốc hội, Chính phủ kế hoạch, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Công Thương. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện các văn bản pháp luật với 5 thông tư; cải cách hành chính và thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa tạo thuận lợi cho DN và người dân; củng cố và nâng cao quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, viên chức; tăng cường thanh - kiểm tra việc chấp hành của doanh nghiệp về lĩnh vực an toàn và môi trường; tổ chức 05 hội nghị truyền thông phổ biến về công tác an toàn, môi trường; nâng cao chất lượng kiểm định các máy móc, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của ngành Công Thương.

Toàn cảnh Hội nghị

Trên cơ sở nhiệm vụ, Cục đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện, đồng thời kiến nghị lãnh đạo Bộ Công Thương một số vấn đề liên quan đến phân định rõ ràng trách nhiệm giữa các đơn vị về quản lý hóa chất; tăng cường cơ sở vật chất phương tiện, kinh phí cho hoạt động; tạo điều kiện cho cán bộ viên chức tham gia các lớp đào tạo trong và ngoài nước; tạo cơ chế thuận lợi hơn trong tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp để nâng cao tính chủ động và hiệu quả công việc, phục vụ tốt hơn công tác quản lý nhà nước của Bộ và nhu cầu xã hội.

Tại Hội nghị, đại diện các Tập đoàn/Tổng công ty trực thuộc Bộ như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Than - Khoáng sản, Tập đoàn Điện lực, Dệt May... đã tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị nhằm giúp cho Cục hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2017. Trong đó tập trung vào việc tăng cường phối hợp giữa Bộ Công Thương và các Bộ ngành khác nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế, chồng chéo của văn bản pháp luật trong lĩnh vực an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã ghi nhận những nỗ lực kết quả  hoạt động của Cục KTAT&MT trong năm 2016, nhất là công tác tham mưu cho Bộ ban hành Chỉ thị 11 về công tác môi trường và chương trình phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ trưởng cho rằng, trong bối cảnh nhận thức của người dân, người lao động ngày càng nâng cao, đặc biệt là yêu cầu đòi hỏi chính đáng về quyền được sống và làm việc trong môi trường sạch, an toàn. Mặt khác, những yêu cầu  của Chính phủ kiến tạo, hành động và phục vụ cũng sẽ tạo sức ép lớn cho các Bộ, ngành tích cực hơn trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường. Vì vậy, mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình để đưa ra các giải pháp, cách làm mới nhằm bảo vệ môi trường, an toàn đáp ứng được yêu cầu quản lý cũng như mong mỏi của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. 

Thứ trưởng yêu cầu Cục cần rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý để phục vụ công tác quản lý tốt hơn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân triển khai; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để loại bỏ những điều chưa phù hợp, tránh lỗ hổng, khoảng trống về môi trường và an toàn. Bên cạnh đó cần nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong việc phê duyệt, kiểm tra, thẩm định; tăng cường giám sát sau cấp phép... Song song với đó là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin toàn diện, xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường; tăng cường công tác hợp tác quốc tế về lĩnh vực môi trường... góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ của Cục Kỹ thuật AT&MTCN nói riêng và Bộ Công Thương nói chung.

 

Tin mới cập nhật
Các tin khác