Từ ngày 1/1/2018, chỉ cho phép sản xuất và kinh doanh xăng E5 và xăng khoáng A95 nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng, giảm dần sự lệ thuộc vào xăng ...

Nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng lớn của cả khu vực, trong năm 2017, ngành điện lực phía Nam đã tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư, xây dựng và sửa chữa lưới ...

Năm 2017, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)- nhà cung cấp điện năng thứ hai của cả nước- đã chủ động, tích cực ...

Nhằm chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 16 đang đổ bộ vào miền Nam, ngành điện nơi đây đã và đang triển khai hàng loạt biện pháp bảo vệ hệ thống điện, lưới ...

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương, bảo đảm từ ngày 1/1/2018 chỉ cho phép sản xuất, kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95, Sở Công Thương ...

Cùng với Lễ công bố cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến qua hệ thống website của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng đã thực ...

Mặc dù phải tiếp tục đương đầu với những khó khăn to lớn, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã nỗ lực vượt khó và đã xuất sắc thành công. Khép ...