Ngày 25/12, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành khởi công 5 dự án Trạm biến áp 220kV gồm Lưu Xá, ...

Trong tháng Tri ân khách hàng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã hoàn thành đóng điện nhiều dự án, cung cấp điện lưới quốc gia cho các hộ dân chưa có điện trên ...