Hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho hệ thống điện quốc gia, sau 5 năm đi vào sản xuất, đến nay, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) ...

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với các Bộ, ngành và tỉnh Hà Nam nhằm hỗ trợ Công ty TNHH Thủy lực - Máy (Công ty HMC) tiếp tục hoàn chỉnh ...

Với việc bàn giao và đưa vào vận hành thương mại Tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 từ ngày 29/3/2017, hệ thống điện phía Nam sẽ được bổ sung thêm ...

EVN HANOI đã thực hiện cấp điện mới trên hệ thống điện tử tạo thuận lợi cho khách hàng; đồng thời, chuyển hình thức đăng ký, lưu trữ bản giấy bằng đăng ký điện tử, ...

Với phương châm “Khách hàng là sự tồn tại của mình”, năm 2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng kinh doanh, dịch vụ ...

Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển điện năng lượng tái tạo trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh, sáng 27/3, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với Bộ ...