Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, vận hành hồ chứa thủy điện và quản lý an toàn đập, trong những năm qua, Bộ Công Thương đã thực hiện các biện pháp bảo ...

Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 35 (AMEM 35) và các hội nghị liên quan tổ chức từ ngày 27-28/9 tại Manila dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Năng lượng Philippines ...

Với vai trò là một trong những trụ cột an ninh năng lượng quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được nhà nước giao đầu tư, quản lý, vận hành nhiều thủy điện ...

“Trong những năm qua, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) luôn hướng đến và thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo an toàn điện trong nhân dân; đây chính là trách nhiệm ...

Trong những năm qua, Công ty Điện lực Phú Yên (PC Phú Yên) đã tích cực thực hiện công tác xây dựng, cải tạo lưới điện nhằm nâng cao năng lực cung ứng, đảm bảo ...