Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đúng 11h30 phút ngày 14/3/2017, roto máy phát với trọng lượng 204 tấn, đường kính roto là 6,412m của nhà máy thuỷ điện Thác Mơ mở ...

Đến cuối năm 2016, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã cán đích thành công Chương trình “Hỗ trợ nông dân trồng thanh long thay thế đèn sợi đốt bằng đèn tiết kiệm ...

Trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) quản lý, 100% xã, phường, thị trấn đã có điện; số hộ dân nông thôn có ...

Đề tài “Nghiên cứu tính toán, thiết kế chế tạo một dây chuyền công nghệ sử dụng trấu để cung cấp năng lượng cho các tổ hợp xay xát thóc (lúa) công suất 6-10 tấn/giờ” ...

Nhằm bảo đảm điện an toàn tuyệt đối cho Tuần lễ cấp cao Diễn đàn kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC) tại TP. Đà Nẵng vào tháng 11 tới đây, Công ty Điện ...

Trong tháng 2/2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cung cấp đủ điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Trong đó ...