Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVN HCMC) cho biết, sẽ không thực hiện các công tác có cắt điện trên lưới ngày 25/4/2018 (ngày 10/3 AL) và từ ngày 28/4/2018 đến ...

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa có công văn gửi Bộ Công Thương về Đề án Tái cơ cấu toàn diện PVN giai đoạn 2017-2025. Giữ vị thế quan trọng đối với nền ...

Theo nhận định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quý II hàng năm là thời gian cao điểm của mùa khô, thời điểm căng thẳng nhất trong năm về cung cấp điện toàn ...

Ngày 18/4 tại Nghệ An, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã tổ chức Hội nghị quản lý kỹ thuật vận hành đường dây năm 2018 nhằm ngăn ngừa, giảm sự cố đường dây. ...

Đây là chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đối với Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) trong năm 2018 và các năm tiếp theo góp phần ...

Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh (EVN HCMC) vừa tổ chức tập huấn mạng lưới An toàn vệ sinh viên năm 2018 cho hơn 350 An toàn vệ sinh viên với ...