Ngoài đầu tư nâng cao chất lượng cấp điện, thời gian qua, công tác chăm sóc khách hàng của Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) cũng được đẩy mạnh với phương châm ...

Đây là nội dung Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 7/8/2017 về việc tăng cường tiết kiệm điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; ...

Ðược thành lập vào tháng 2/1993 với cơ sở vật chất - kỹ thuật và nhân lực khiêm tốn so với ngành, qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty Dịch ...

Với việc đẩy mạnh thực hiện văn hóa doanh nghiệp (VHDN) cùng chương trình 5S (Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng), Tổng công ty Điện lực miền ...

Ngày 4/8 vừa qua, tại thôn Tân Đức 3 - Xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) Nhà máy Thủy điện Hố Hô (Công ty CP thủy điện Hồ Bốn) đã phối hợp với Ban ...