Bằng các giải pháp đầu tư hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng hệ thống quản trị tiên tiến, nâng cao nguồn nhân lực, chất lượng cung cấp điện và dịch vụ khách ...

Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) vừa đồng loạt triển khai giải pháp như tu sửa, bảo dưỡng, đường dây, trạm biến áp, sử dụng đèn năng lượng mặt trời, khuyến nghị ...

Những ngày này, miền Trung - Tây Nguyên nắng nóng kéo dài, trời khô hanh, cạn nước, tuy nhiên, Thủy điện Krông H’ Năng (thuộc Công ty cổ phần Sông Ba, đóng trên địa bàn tỉnh ...