Mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và một số đơn vị liên quan của Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với các đầu mối kinh doanh xăng dầu về ...

Đối với những người làm thủy điện, mùa mưa là mùa được chờ đợi. Với đặc trưng ở Tây Nguyên chia 2 mùa rõ rệt với 6 tháng mùa khô và 6 tháng mùa mưa ...

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVN HCMC) cho biết, sẽ không thực hiện các công tác có cắt điện trên lưới ngày 25/4/2018 (ngày 10/3 AL) và từ ngày 28/4/2018 đến ...