Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVN HCMC) đang thực hiện cơ chế một thủ tục. Theo đó, khách hàng chỉ cần thực hiện 1 thủ tục đăng ký mua điện, ngành ...

Năm 2016, Công ty Điện lực Bắc Ninh (PC Bắc Ninh) là một trong những doanh nghiệp được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích trong việc ...