Ngày 15/8 tại Hải Phòng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức Hội nghị “Tuyên dương công nhân lao động giỏi năm 2017”.

Ngoài đầu tư nâng cao chất lượng cấp điện, thời gian qua, công tác chăm sóc khách hàng của Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) cũng được đẩy mạnh với phương châm ...

Đây là nội dung Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 7/8/2017 về việc tăng cường tiết kiệm điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; ...