Các chương trình hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể, phát triển mẫu mã sản phẩm…đã giúp thương hiệu của một số làng nghề trên địa bàn TP. Hà Nội được nhận diện trên ...

Được công nhận làng nghề từ năm 2011, làng chè xóm Tân Thái (cụm làng nghề chè Khe Cốc, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương) ngày một phát triển, sản phẩm được người tiêu dùng ...

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt và ban hành Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN) (Nghị định số 68). Văn bản này là định ...

Kết hợp nguồn lực từ các chương trình khuyến công, khuyến nông, xúc tiến thương mại… Thái Nguyên đã và đang nỗ lực xây dựng đăng ký, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cũng ...

UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Chương trình Khuyến công đến năm 2020, trong đó tỉnh dành nguồn kinh phí đáng kể cho nội dung xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và ...

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có 6 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giấy và bột giấy, trong đó chủ lực là sản xuất giấy đế, giấy vàng mã, hàng năm sản xuất khoảng ...

Tình trạng phát triển “nóng” và thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng - kỹ thuật, sản xuất - kinh doanh trong cụm công nghiệp (CCN) còn khó khăn - được nhận định do ...

Nhằm thực hiện định hướng phát triển cụm công nghiệp (CCN) có trọng tâm và hiệu quả, UBND tỉnh Sơn La đã quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển CCN đến năm ...

Nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong quá trình triển khai, phát huy hơn nữa hiệu quả công tác khuyến công, thời gian qua Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương ...

Từ đầu năm tới nay, UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định thành lập và quy hoạch chi tiết 4 cụm công nghiệp (CCN). Đây là một trong những bước khởi đầu nhằm thực hiện ...

Bằng cách phối hợp triển khai hoạt động khuyến công với các chương trình khác, tăng cường đào tạo chuyên môn cho đội ngũ cán bộ…, Hòa Bình đang từng bước gỡ khó, nâng cao ...