Thực hiện tốt hình thức hỗ trợ có thu hồi kết hợp với quy trình xây dựng kế hoạch khuyến công hàng năm, Trung tâm Khuyến công tỉnh Lâm Đồng (trung tâm) đã thực hiện ...

Với những kết quả khả quan đạt được trong thời gian qua, khuyến công Bắc Kạn tiếp tục ưu tiên cho cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) triển khai các đề án đầu tư, ...

Tình trạng thiếu đối tượng thụ hưởng và khó khăn trong triển khai nội dung sản xuất sạch hơn (SXSH) đang bó hẹp phạm vi hoạt động và khiến khuyến công Đà Nẵng chưa phát ...

Thời gian qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (trung tâm) tỉnh Quảng Ninh đã gặp nhiều trở ngại về đội ngũ nhân lực, nguồn kinh phí thực hiện, ảnh ...

Sau 3 năm triển khai, Đề án Phát triển cụm công nghiệp (CCN) đến năm 2020 của Hà Tĩnh đã đạt hiệu quả rõ rệt khi hạ tầng, đặc biệt là hệ thống xử lý ...

Dù không còn đem lại thu nhập cao như trước nhưng nghề làm nón lá tại làng Chuông (xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội) vẫn được người dân nơi đây duy trì sản ...

Nghệ An là một trong những địa phương có số lượng làng nghề khá lớn trong cả nước. Thế nhưng, nhiều làng nghề hiện nay đứng trước nguy cơ bị mai một bởi thiếu thợ ...

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Điện Biên (trung tâm) dần vượt qua trở ngại về kinh phí, nhân lực, điều kiện tự nhiên khó khăn để đưa hoạt ...

Chương trình Khuyến công quốc gia năm 2017 sẽ tăng cường hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực có lợi thế ở địa phương nhằm phát huy hơn nữa ...

Niên vụ 2015 - 2016, Nghệ An đạt 1,2 triệu tấn mía cây, đó là kết quả thống kê của ngành nông nghiệp Nghệ An trong năm vừa qua.

Theo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương Thừa Thiên Huế), tổng kinh phí phân bổ cho hoạt động khuyến công địa phương năm 2016 (kể cả phần kết dư) ...