Nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong quá trình triển khai, phát huy hơn nữa hiệu quả công tác khuyến công, thời gian qua Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương ...

Từ đầu năm tới nay, UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định thành lập và quy hoạch chi tiết 4 cụm công nghiệp (CCN). Đây là một trong những bước khởi đầu nhằm thực hiện ...

Bằng cách phối hợp triển khai hoạt động khuyến công với các chương trình khác, tăng cường đào tạo chuyên môn cho đội ngũ cán bộ…, Hòa Bình đang từng bước gỡ khó, nâng cao ...

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật được đánh giá là nội dung đạt hiệu quả tốt của khuyến công Quảng Bình, giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) mạnh dạn ứng ...

Với kết quả khả quan đã đạt được trong những năm qua, khuyến công Đồng Nai tiếp tục xây dựng nhiều giải pháp, kế hoạch nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác bình chọn, ...

Sau 10 năm triển khai (2006 - 2016), khuyến công Bình Phước đã thay đổi rõ rệt cả về chất và lượng, qua đó góp phần đáng kể thay đổi diện mạo ngành công nghiệp ...

Khảo sát một cách kỹ lưỡng từ xã đến huyện, nắm chắc nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh, lập ngân hàng thông tin, theo đó công ...

Thiếu nhân lực và kém thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp đang là nút thắt của công tác khuyến công tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để tháo gỡ khó khăn ...

Xác định doanh nghiệp, cơ sở sản xuất là nền tảng thúc đẩy công nghiệp nông thôn (CNNT) phát triển, những năm qua, khuyến công Sơn La đã tập trung nhiều nguồn lực hỗ trợ ...