Với kết quả khả quan đã đạt được trong những năm qua, khuyến công Đồng Nai tiếp tục xây dựng nhiều giải pháp, kế hoạch nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác bình chọn, ...

Sau 10 năm triển khai (2006 - 2016), khuyến công Bình Phước đã thay đổi rõ rệt cả về chất và lượng, qua đó góp phần đáng kể thay đổi diện mạo ngành công nghiệp ...

Khảo sát một cách kỹ lưỡng từ xã đến huyện, nắm chắc nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh, lập ngân hàng thông tin, theo đó công ...

Thiếu nhân lực và kém thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp đang là nút thắt của công tác khuyến công tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để tháo gỡ khó khăn ...

Xác định doanh nghiệp, cơ sở sản xuất là nền tảng thúc đẩy công nghiệp nông thôn (CNNT) phát triển, những năm qua, khuyến công Sơn La đã tập trung nhiều nguồn lực hỗ trợ ...

Bên cạnh việc hỗ trợ kinh phí, tư vấn cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đầu tư phát triển sản xuất, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp ...

Sau 5 năm thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công, Bình Định đã triển khai có hiệu quả nhiều chương trình đề án, góp phần đáng kể vào sức tăng ...

Theo phản ánh của nhiều địa phương, sự không thống nhất về tổ chức bộ máy và thiếu nhân lực đang là nút thắt lớn, gây trở ngại trong quá trình triển khai cũng như ...