Nguồn kinh phí khuyến công quốc gia được ví như "vốn mồi" thu hút vốn đối ứng từ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), tuy nhiên sức hút từ nguồn vốn này hiện ...

Để hoàn thành kế hoạch năm 2017 đúng tiến độ, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bạc Liêu tiếp tục bám sát các đề án đang triển khai, hỗ trợ ...

Bằng nhiều giải pháp khuyến khích, trong đó ưu tiên dành nguồn vốn hỗ trợ cho quảng bá sản phẩm, đổi mới sản xuất, khuyến công Ninh Thuận đã và đang tiếp sức cho các ...

Cục Công nghiệp địa phương (Cục CNĐP), Bộ Công Thương đã gửi thông báo mời Sở Công Thương, tổ chức dịch vụ khuyến công, xúc tiến thương mại và doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp ...

Trước một số vướng mắc tồn tại trong quá trình thực hiện ảnh hưởng tới hiệu quả công tác khuyến công, Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề xuất một số giải pháp, ...

Một số làng nghề hiện đã đăng ký nhãn hiệu tập thể nhưng chưa khai thác hiệu quả trong quá trình phát triển. Theo các chuyên gia, để tháo gỡ thực trạng này ngoài sự ...

Thời gian qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Giang đã đẩy mạnh hoạt động khuyến công, đặc biệt chú trọng đến các đề án công nghiệp nông thôn ...

Trung tâm Khuyến công tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực khảo sát thực tế, học hỏi kinh nghiệm bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của một số tỉnh, thành phố nhằm hoàn thiện ...

Mới đây, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang (trung tâm) đã tổ chức kiểm tra, đánh giá một số đề án triển khai trong năm 2016. Kết ...