Nhằm tháo gỡ một phần khó khăn đồng thời phát huy hơn nữa hiệu quả công tác khuyến công, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động ...

Thanh Hóa đã kịp thời ban hành chính sách hạn chế công nghệ lạc hậu nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của khuyến công đồng thời gia tăng giá trị sản phẩm ...

Theo báo cáo của các Sở Công Thương, tổng số cụm công nghiệp (CCN) theo quy hoạch của các tỉnh, thành phố trong khu vực là 839 cụm với tổng diện tích quy hoạch là ...

Từ ngày 6 - 12/10, Hội chợ Hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc - Ninh Bình 2016 diễn ra tại sân Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh ...

Quá phụ thuộc vào thiết kế truyền thống, rườm rà, không chú ý tới công năng sử dụng… là những nguyên nhân khiến mẫu mã sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ngày ...

Trong nhiều năm qua, khuyến công Quảng Ninh luôn dành nhiều nguồn lực hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn đầu tư thiết bị mới nhằm mở rộng sản xuất, cải thiện ...