Kinh phí khuyến công quốc gia được nhận định là nguồn “vốn mồi”, khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) mạnh dạn đầu tư cho phát triển sản xuất. Tuy nhiên, để ...

Từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng tỉnh Thanh Hóa (trung tâm) đã phối hợp với Công ty CP GKN Thanh Tâm (huyện ...

Hình thành và nổi tiếng từ rất sớm, nghề sơn son thếp vàng ở Kiêu Kỵ(Gia Lâm – Hà Nội) đã trải qua nhiều thăng trầm có lúc tưởng chừng như đứt nghề. Thế nhưng ...

Hạn chế về nguồn kinh phí, thiếu đối tượng thụ hưởng là nguyên nhân khiến công tác khuyến công của Cao Bằng chưa triển khai hết nội dung hỗ trợ, đồng thời chưa tạo được ...

Bắc Giang đã hoàn thành kế hoạch khuyến công quốc gia được Bộ Công Thương giao với hiệu quả cao và nhận được sự phản hồi tốt từ phía đối tượng thụ hưởng.

Nhằm phát huy hiệu quả đạt được trong công tác khuyến công năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (IPC1), Cục Công Thương địa phương dự kiến tăng ...