Hiện toàn tỉnh Yên Bái có 6 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giấy và bột giấy, trong đó chủ lực là sản xuất giấy đế, giấy vàng mã, hàng năm sản xuất khoảng ...

Tình trạng phát triển “nóng” và thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng - kỹ thuật, sản xuất - kinh doanh trong cụm công nghiệp (CCN) còn khó khăn - được nhận định do ...

Nhằm thực hiện định hướng phát triển cụm công nghiệp (CCN) có trọng tâm và hiệu quả, UBND tỉnh Sơn La đã quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển CCN đến năm ...

Nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong quá trình triển khai, phát huy hơn nữa hiệu quả công tác khuyến công, thời gian qua Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương ...

Từ đầu năm tới nay, UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định thành lập và quy hoạch chi tiết 4 cụm công nghiệp (CCN). Đây là một trong những bước khởi đầu nhằm thực hiện ...

Bằng cách phối hợp triển khai hoạt động khuyến công với các chương trình khác, tăng cường đào tạo chuyên môn cho đội ngũ cán bộ…, Hòa Bình đang từng bước gỡ khó, nâng cao ...

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật được đánh giá là nội dung đạt hiệu quả tốt của khuyến công Quảng Bình, giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) mạnh dạn ứng ...

Với kết quả khả quan đã đạt được trong những năm qua, khuyến công Đồng Nai tiếp tục xây dựng nhiều giải pháp, kế hoạch nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác bình chọn, ...

Sau 10 năm triển khai (2006 - 2016), khuyến công Bình Phước đã thay đổi rõ rệt cả về chất và lượng, qua đó góp phần đáng kể thay đổi diện mạo ngành công nghiệp ...