Dù không còn đem lại thu nhập cao như trước nhưng nghề làm nón lá tại làng Chuông (xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội) vẫn được người dân nơi đây duy trì sản ...

Nghệ An là một trong những địa phương có số lượng làng nghề khá lớn trong cả nước. Thế nhưng, nhiều làng nghề hiện nay đứng trước nguy cơ bị mai một bởi thiếu thợ ...

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Điện Biên (trung tâm) dần vượt qua trở ngại về kinh phí, nhân lực, điều kiện tự nhiên khó khăn để đưa hoạt ...

Chương trình Khuyến công quốc gia năm 2017 sẽ tăng cường hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực có lợi thế ở địa phương nhằm phát huy hơn nữa ...

Niên vụ 2015 - 2016, Nghệ An đạt 1,2 triệu tấn mía cây, đó là kết quả thống kê của ngành nông nghiệp Nghệ An trong năm vừa qua.

Theo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương Thừa Thiên Huế), tổng kinh phí phân bổ cho hoạt động khuyến công địa phương năm 2016 (kể cả phần kết dư) ...

Nhằm tháo gỡ một phần khó khăn đồng thời phát huy hơn nữa hiệu quả công tác khuyến công, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động ...

Thanh Hóa đã kịp thời ban hành chính sách hạn chế công nghệ lạc hậu nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của khuyến công đồng thời gia tăng giá trị sản phẩm ...

Theo báo cáo của các Sở Công Thương, tổng số cụm công nghiệp (CCN) theo quy hoạch của các tỉnh, thành phố trong khu vực là 839 cụm với tổng diện tích quy hoạch là ...