Mặc dù nhiều chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đã được ban hành nhưng đến nay, các doanh nghiệp (DN) CNHT mới chỉ đáp ứng được từ 10 - 15% nhu ...

Mặc dù có số lượng doanh nghiệp (DN) hoạtđộng trong ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) không nhỏ nhưng giá trị gia tăng còn thấp, lại chủ yếu từ DNcó vốn đầu tư nước ngoài ...

Những năm gần đây, ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của Long An đã có chuyển biến tích cực. Hiện, tỉnh đang đẩy mạnh phát triển CNHT ở 6 ngành hàng: Dệt may, da giày, ...

Là ngành đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh, nhưng thời gian qua, CNHT của Đồng Nai chưa được đầu tư đúng mức. Hiện, tỉnh đang thực thi ...