“Ngày hội tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm 2018” - Sourcing fair for supporting industry with buyer (SFS 2018) do Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp ...

Chính thức thành lập vào ngày 13/3/1990, dù phải hoạt động trên địa bàn khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng của những người thợ điện, cùng tình yêu với mảnh đất vùng ...

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng, với tổng diện tích trên 3.200 ha tại địa bàn các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, thuộc quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam, ...

Các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp đang cho thấy năm 2018 sẽ là năm của ngành công nghiệp hỗ trợ. Theo đó, tại phiên họp Chính phủ tháng 2/2018, Chính phủ ...