Cục Công nghiệp địa phương đã hỗ trợ cho chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là 17,359 tỷ đồng, chiếm 4,43% tổng kinh phí dành cho hoạt động khuyến ...

Cúp điện và gánh nặng lãi suất tín dụng là hai vấn đề khó khăn lớn nhất trong năm 2011 của các doanh nghiệp sản xuất thép.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng năm 2010 là một năm khá thành công đối với Tổng công ty Giấy Việt Nam. Nguyên nhân là do nhu cầu tiêu dùng giấy ở mức cao ...

Điều chỉnh giá than nhằm đảm bảo tiết kiệm trong sử dụng than trong nước; Đẩy mạnh những giải pháp đảm bảo an toàn lao động; Cân đối sản xuất và xuất khẩu là những ...

Trong năm 2010, nhờ triển khai có kết quả những chính sách tích cực đối phó với khủng hoảng toàn cầu, ngành công nghiệp liên tục phát triển, từng bước lấy lại đà tăng trưởng ...