Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 28/2011/TT-BCT hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới. Theo đó từ ngày 15/9/2011, các cửa hàng tại khu vực biên ...