Theo EVN, 9 tháng đầu năm 2011, lượng điện sản xuất và mua ngoài của EVN đạt 79,335 tỷ kWh, tăng 9,89%, riêng điện sản xuất của EVN tăng 12,5% so với cùng kỳ. Trong ...

Dự án xây dựng nhà máy thủy điện Hủa Na được khởi công ngày 28/3/2008, với mốc chính là phát điện tổ máy số 1 vào 30/9/2012. Tuy nhiên, để về đích được đúng hẹn, ...

Trên tuyến sông Sê San hiện nay có 5 nhà máy thủy điện đang vận hành và 1 đang thi công xây dựng. Nếu tính từ thượng nguồn của tuyến sông Sê San (dài 270 ...