Trong khi cả nước đang chật vật phấn đấu để giảm dần hệ số đàn hồi giữa tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện và GDP từ 2 lần hiện nay xuống còn 1,5 lần ...

Từ ngày 15- 17/9/2011, tại Trung tâm Triển lãm I.C.E. Hà Nội, Công ty Reed Tradex- nhà tổ chức triển lãm và hội thảo hàng đầu Thái Lan- phối hợp với các bộ, ngành và ...

Phát triển công nghiệp cơ khí - ngành xương sống cho các hoạt động sản xuất công nghiệp trong thời gian qua - chưa được quan tâm đúng mức. Chính vì thế, thành lập ...

Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011, ông Võ Phi Hùng- Giám đốc Sở Công Thương Thừa Thiên- Huế cho biết, các doanh nghiệp trên địa bàn đều gặp ...

Thừa Thiên - Huế nhiều năm nay được đánh giá là địa phương rất quan tâm đến hoạt động khuyến công, chăm lo khôi phục các làng nghề truyền thống, các sản phẩm nghề nổi ...

Nhờ sự hỗ trợ tích cực của hoạt động khuyến công, những năm gần đây, các làng nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN) ở An Giang đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển ...