Đường dây 220 kV Đắk Nông-Phước Long-Bình Long có chiều dài 128km, với 337 VT móng trụ và mở rộng TBA 220kV Bình Long với diện tích 6 900m2, đi qua 2 tỉnh Đăk Nông ...

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, năm 2011, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng điện cho quốc gia. Tuy nhiên, những khó khăn về ...

Nguồn đã có nhưng lưới điện không đáp ứng được nhu cầu truyền tải đang khiến Hà Nội đứng trước nguy cơ thiếu điện trong mùa khô 2012 và những năm sau.

Cục Điều tiết điện lực khẳng định, cung ứng điện năm 2012 về cơ bản sẽ được đảm bảo, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện cho phát triển kinh tế-xã hội và ...