Với quyết tâm không để thiếu điện mùa khô 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã và đang quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung bám sát, hoàn thành ...

Những năm gần đây, ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của Long An đã có chuyển biến tích cực. Hiện, tỉnh đang đẩy mạnh phát triển CNHT ở 6 ngành hàng: Dệt may, da giày, ...

Là ngành đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh, nhưng thời gian qua, CNHT của Đồng Nai chưa được đầu tư đúng mức. Hiện, tỉnh đang thực thi ...

4 tháng đầu năm, các hoạt động sản xuất công nghiệp, đặc biệt là nhóm ngành công nghiệp trọng điểm, cùng với thương mại nội địa, xuất nhập khẩu... liên tục đi lên đã giúp ...

Nhằm tránh tình trạng chồng chéo trong quản lý và thúc đẩy phát triển cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CCN-TTCN), tỉnh Hà Nam đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể.