Bảo đảm sản xuất, cung cấp điện đạt chất lượng, an toàn và ổn định là mục tiêu quan trọng nhất của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình. Mục tiêu này được công ...

Để bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của người dân, việc tăng cường tuyên truyền, nâng ...

Tỉnh Quảng Trị đang biến các đặc điểm “nắng lắm, gió nhiều” thành cơ hội phát triển, hình thành Trung tâm năng lượng sạch ở miền Trung khi rất nhiều nhà đầu tư trong và ...

Tăng cường công tác lãnh đạo; nỗ lực đầu tư, quản lý vận hành hệ thống điện; công khai thông tin; đưa trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng vào hoạt động... là những ...