Mặc dù thép là một trong những ngành công nghiệp được nhà nước đặc biệt quan tâm đầu tư, nhưng hiện phần lớn các doanh nghiệp (DN) ngành này vẫn thuộc loại vừa và nhỏ, ...

Trên cơ sở đánh giá toàn diện thực trạng phát triển ngành công nghiệp của tỉnh trong thời gian qua; chỉ ra những hạn chế; rút ra bài học… UBND tỉnh và các sở, ngành Bắc ...

Năm 1997, sau khi tái lập, tỉnh Bắc Kạn bắt đầu thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội của riêng mình. Dù công nghiệp chưa được coi là ngành kinh tế ...