Đây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) trong tháng 5/2018 nhằm đảm bảo cho các nhà máy nhiệt điện vận hành liên tục, phục vụ ...

Được giao thí điểm áp dụng mô hình đánh giá 1 cấp trong thực hiện nội dung sản xuất sạch hơn (SXSH), Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đà Nẵng ...

Với quyết tâm không để thiếu điện mùa khô 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã và đang quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung bám sát, hoàn thành ...

Những năm gần đây, ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của Long An đã có chuyển biến tích cực. Hiện, tỉnh đang đẩy mạnh phát triển CNHT ở 6 ngành hàng: Dệt may, da giày, ...