Xác định doanh nghiệp, cơ sở sản xuất là nền tảng thúc đẩy công nghiệp nông thôn (CNNT) phát triển, những năm qua, khuyến công Sơn La đã tập trung nhiều nguồn lực hỗ trợ ...

Trong những năm qua, tình trạng ngập lụt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã cải thiện, công tác chống hạn được bảo đảm nhờ vai trò điều tiết nước của các hồ chứa ...

Quyết định số 676/QĐ-BCT Phê duyệt “Quy hoạch phát triển sản xuất các sản phẩm hóa chất cơ bản Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” vừa được Bộ Công Thương ban ...

Những năm qua, Bộ Công Thương đã tích cực, chủ động thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, vận hành hồ chứa thủy điện và an toàn đập, ...

Tại Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, nhiều giải pháp vận hành hồ chứa được triển khai, tập trung sâu vào quan trắc khí tượng thủy văn, mang ...

Trên cơ sở thí điểm thành công bước đầu chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh mô hình ...

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đúng 11h30 phút ngày 14/3/2017, roto máy phát với trọng lượng 204 tấn, đường kính roto là 6,412m của nhà máy thuỷ điện Thác Mơ mở ...