Theo nhận định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quý II hàng năm là thời gian cao điểm của mùa khô, thời điểm căng thẳng nhất trong năm về cung cấp điện toàn ...

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 được phê duyệt kỳ vọng góp phần thúc đẩy mạnh mẽ ngành công nghiệp - ...