Công nghệ sinh học đang ngày càng giúp cho doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng

15:57 | 30/11/2016

Nhiều lĩnh vực được ứng dụng công nghệ sinh học đã bước đầu giúp cho các doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.