Cộng đồng doanh nghiệp đang trông đợi những hành động quyết liệt hơn của Bộ trưởng!

15:09 | 09/02/2017

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Công Thương, diễn ra sáng 6/1/2017, được tổ chức trực tuyến với đầu cầu Hà Nội tới 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.