Công cụ hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp

10:23 | 10/01/2017

Việc áp dụng các công cụ cải tiến NSCL đang giúp cho doanh nghiệp có những thay đổi thiết thực về năng suất, chất lượng. Đồng thời giúp DN có được bước phát triển bền vững.