Cổ phiếu ngân hàng rủ nhau lên sàn

Bản in
Cổ phiếu ngân hàng rủ nhau lên sàn

Một loạt các ngân hàng thương mại đang lên kế hoạch “lên sàn” chứng khoán sớm hơn dự kiến. Điều này không chỉ nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh mà còn là động lực cho ngân hàng phát triển trong giai đoạn hội nhập. 

Thời điểm cuối năm 2016, thị trường tài chính trong nước liên tục nhận được thông tin lên sàn của các ngân hàng thương mại. Ngay sau khi Techcombank và VIB công bố kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng lập tức có văn bản xin ý kiến cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng tại trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD).

Theo VPBank, việc niêm yết cổ phiếu VPBank trên thị trường chứng khoán sẽ có nhiều ưu điểm hơn so với đăng ký giao dịch UpCOM, mặc dù việc này có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Ngày 19/12/2016, trên trang web của mình, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã công bố thông tin về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 9/11/2016, cơ quan này đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành số 107/2016/CV-VPB ngày 17/10/2016 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Phương án phát hành thực hiện theo Quyết định ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 02.2016/NQ-ĐHĐCĐ-VPBank ngày 28/3/2016, Quyết định HĐQT số 1108/2-16/QĐ-HĐQT ngày 17/10/2016 và các quy định của pháp luật.

Được biết, tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên của VPBank diễn ra vào đầu năm 2016, Chủ tịch VPBank - ông Ngô Chí Dũng cũng đã cam kết sẽ đưa cổ phiếu của ngân hàng lên sàn trong năm 2016. Ông Dũng cho hay, theo quy định thì đến hết năm 2016 các ngân hàng phải lên sàn hoặc niêm yết Upcom, do đó VPBank sẽ tuân thủ quy định này.

Thực tế, cổ phiếu của VPBank đã được quản lý, lưu ký tại công ty chứng khoán từ năm 2008. Hơn nữa, với lợi thế thời gian giao dịch T+0, khối lượng giao dịch cổ phiếu VPBank tại Công ty chứng khoán lưu ký có lúc cao hơn so với các cổ phiếu cùng ngành đã niêm yết. Tính thanh khoản cao của cổ phiếu thể hiện sự quan tâm của nhiều cổ đông đến VPBank.

Nếu được cổ đông chấp thuận, VPBank sẽ thực hiện luôn các thủ tục để đăng ký chứng khoán và có thể đăng ký giao dịch ngay trong năm để đáp ứng các quy định hiện hành.

Tin mới cập nhật
Các tin khác