Chính thức công bố các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2016

Bản in
Chính thức công bố các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2016

Ban thư ký Chương trình Thương hiệu Quốc gia (THQG) chính thức công bố các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2016 vào chiều ngày 23/11. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng các doanh nghiệp.

Toàn văn Thư chúc mừng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Trong giai đoạn 2014-2016, với nỗ lực không ngừng của các bộ/ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia (THQG), trong điều kiện nguồn lực còn nhiều hạn chế so với yêu cầu thực tiễn, Chương trình THQG đã được triển khai hiệu quả, tập trung vào các hoạt động như: Tăng cường các hoạt động tuyên truyền quảng bá cho chương trình và các doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG; nâng cao nhận thức về thương hiệu, tăng cường năng lực kinh doanh và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp; phối hợp với các chương trình của Chính phủ, hỗ trợ các hiệp hội ngành hàng trong xây dựng và phát triển thương hiệu ngành… 

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải chủ trì họp báo 

Chủ trì buổi họp báo công bố các doanh nghiệp đạt THQG năm 2016, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh: THQG là chương trình duy nhất của Chính phủ Việt Nam nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm (hàng hóa và dịch vụ). Việc các doanh nghiệp được công nhận THQG chỉ là bước đầu. Đây không phải là một giải thưởng. Các doanh nghiệp đạt THQG phải có trách nhiệm cùng Chính phủ  xây dựng hình ảnh, chất  lượng hàng hóa, dịch vụ. Số lượng doanh nghiệp THQG tuy đã tăng dần, nhưng con số còn khiêm tốn so với số lượng doanh nghiệp trên cả nước. Cần khẳng định, Chương trình THQG không bị sức ép về số lượng các doanh nghiệp được công nhận mà các doanh nghiệp tham gia và được xét công nhận phải đảm bảo đáp ứng được các tiêu chí khắt khe mà Chương trình đặt ra.

Công tác lựa chọn các doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG đã được tiến hành một cách kỹ lưỡng theo bộ tiêu chí đánh giá của chương trình đề ra. Được biết, việc lựa chọn các doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt THQG được tiến hành 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 2008, nhằm mục đích khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục chia sẻ và theo đuổi các giá trị của Chương trình THQG Việt Nam là: Chất lượng - Đổi mới sáng tạo - Năng lực tiên phong. Trên cơ sở phát huy các giá trị này, doanh nghiệp sẽ đại diện ngành, lĩnh vực mình kinh doanh, sản xuất dựa trên việc không ngừng đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Số lượng các doanh nghiệp đạt THQG qua các thời kỳ cụ thể như sau: Năm 2008: 30 doanh nghiệp; năm 2010: 43 doanh nghiệp; năm 2012: 54 doanh nghiệp; năm 2014: 63 doanh nghiệp. Năm 2016 là kỳ lựa chọn lần thứ 5. Chương trình được tiến hành khoa học, chặt chẽ và nghiêm túc, theo quy trình đã được phê duyệt.

Lễ công bố các doanh nghiệp đạt THQG năm 2016 và các sự kiện theo chương trình sẽ diễn ra vào ngày 30/11/2016.

Ban Thư ký Chương trình tổng hợp kết quả đánh giá từ các cơ quan chức năng và Hội đồng các Ban Chuyên gia, kết quả thẩm định thực tế, ý kiến thống nhất của các ủy viên Hội đồng THQG trình Bộ trưởng Bộ Công Thương - Chủ tịch Hội đồng THQG ký Quyết định số 4382/QĐ-BCT ngày 04 tháng 11 năm 2016 về việc công nhận các doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt THQG năm 2016. Theo đó, năm 2016, 88 doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG, trong đó 23 doanh nghiệp đã 5 lần đạt THQG, 9 doanh nghiệp đạt 4 lần liên tiếp, 14 doanh nghiệp đạt 3 lần, 13 doanh nghiệp đạt 2 lần và 29 doanh nghiệp đạt lần đầu.

Hầu hết các doanh nghiệp đều duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cả về lợi nhuận và doanh thu, giữ vững thị trường nội địa và phát triển thị trường xuất khẩu, có doanh nghiệp tăng trưởng gần 70%. Những đóng góp của các doanh nghiệp đạt THQG vào nền kinh tế Việt Nam là vô cùng to lớn. Tổng doanh thu năm 2015 của các doanh nghiệp này đạt hơn 662 nghìn tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2013. Giá trị xuất khẩu đạt hơn 2 tỷ USD và đóng góp cho ngân sách nhà nước là 59.093 tỷ đồng.

Tin mới cập nhật
Các tin khác